بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس خوبیه وقتی یه نفر دلتنگت میشه... احساس بهتریه وقتی یه نفر عاشقت میشه..... اما بهترین احساس اینکه که بدونی یه نفر هیچ وقت..... فراموشت نمیکنه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب بر لبم گذار که جان آیدم به لب عمری است بر لب آمدن جانم، آرزوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیانت ، هزار راه هست اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای رفته باز گرد که دلم بی قرار توست، چشم به راه و دلم در انتظار توست ، آخر بگو چرا از پیشم رفتی ، زردی روی ما ز رخ تو بهار توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در غم تو , تو در وفای دگری/ دلتنگ تو من , تو دلگشای دگری/ در مذهب عاشقان روالی باشد/ من دست تو بوسم و تو پای دگری/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غروب غمنگیز خورشید را زمانی دوست دارم که بدانم فردایش تو را می بینم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تفسیری از دوست داشتن است ! پس به سکوتم اعتماد کن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دردیست اندر د/ اگر گویم زبان سوزد/وگر پنهان کنم/ترسم که مغزو استخوان سوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان به دریا گفت:این بالا خیلی خوبه همه جارو میشه دید. دریا گفت:این پایین از اون بالا هم بهتره چون فقط تورو میشه دید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان حرفهایی که نمیتونی بگی تارهای سفیدیه که تو یه شب لابه لای موهات بوجود میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای داد از نگـاهــت ! بـی دست و پــا مـیشود دلـــم ! رحمـی کن .. نـــای ِ رفـتن نـــدارم ! تــا خــانـه بــایـد کـولـش کــــنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دوست دارم .. نام زيبايت را در کنار نامم قرار دهم.. اما مي ترساندم.. ...... آينده را ميگويم.. ...آينده اي که ميدانم تو را هيچگاه قسمت من نخواهد کرد :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی که میرانی ام و باز احمقانه میخواهمت... چه غرور بی غیرتی دارم من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم هایی که سرم خراب میشود... فدای سرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز اومده بود دیدنم با یه شاخه گل سرخ و لبخندی که همیشه آرزوشو داشتم گریه کرد و گفت دلش برام تنگ شده ولی من فقط نگاش کردم… وقتی رفت…  سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سوزه محبت چه خبر اهل هوس را / این آتش عشق است نسوزد همه کس را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس خوبیه وقتی یه نفر دلتنگت میشه... احساس بهتریه وقتی یه نفر عاشقت میشه..... اما بهترین احساس اینکه که بدونی یه نفر هیچ وقت..... فراموشت نمیکنه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب بر لبم گذار که جان آیدم به لب عمری است بر لب آمدن جانم، آرزوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیانت ، هزار راه هست اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای رفته باز گرد که دلم بی قرار توست، چشم به راه و دلم در انتظار توست ، آخر بگو چرا از پیشم رفتی ، زردی روی ما ز رخ تو بهار توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در غم تو , تو در وفای دگری/ دلتنگ تو من , تو دلگشای دگری/ در مذهب عاشقان روالی باشد/ من دست تو بوسم و تو پای دگری/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غروب غمنگیز خورشید را زمانی دوست دارم که بدانم فردایش تو را می بینم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تفسیری از دوست داشتن است ! پس به سکوتم اعتماد کن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دردیست اندر د/ اگر گویم زبان سوزد/وگر پنهان کنم/ترسم که مغزو استخوان سوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان به دریا گفت:این بالا خیلی خوبه همه جارو میشه دید. دریا گفت:این پایین از اون بالا هم بهتره چون فقط تورو میشه دید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان حرفهایی که نمیتونی بگی تارهای سفیدیه که تو یه شب لابه لای موهات بوجود میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای داد از نگـاهــت ! بـی دست و پــا مـیشود دلـــم ! رحمـی کن .. نـــای ِ رفـتن نـــدارم ! تــا خــانـه بــایـد کـولـش کــــنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دوست دارم .. نام زيبايت را در کنار نامم قرار دهم.. اما مي ترساندم.. ...... آينده را ميگويم.. ...آينده اي که ميدانم تو را هيچگاه قسمت من نخواهد کرد :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی که میرانی ام و باز احمقانه میخواهمت... چه غرور بی غیرتی دارم من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم هایی که سرم خراب میشود... فدای سرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز اومده بود دیدنم با یه شاخه گل سرخ و لبخندی که همیشه آرزوشو داشتم گریه کرد و گفت دلش برام تنگ شده ولی من فقط نگاش کردم… وقتی رفت…  سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سوزه محبت چه خبر اهل هوس را / این آتش عشق است نسوزد همه کس را