بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده است . . . برای دروغ هایمان ، خدا را قسم میخوریم ، و به حرف راست که میرسیم ؛ می شود جان ِ تــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونایی که رو هر کی دست گذاشتن رو دلشون پا گذاشت.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مهربونم:ازلحظه تولدم نمیدانم دیگران به آن چه میگفتند‏?‏‏?‏‏!‏هرچه بودقبل از‏"‏تو‏"نامش زندگی نبود‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرنباش عزیزدلم,ازسنگ هایی که برسرراهت انداختندوازچوب هایی که لای چرخت گذاشتند,میتوانی پل بسازی وازرودخانه خروشان مشکلات به سلامت عبورکنی‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط گاهی خودت را به جای عشقت بگذار تازه شاید فقط شاید دریابی که چقدر دلتنگی هایش زیاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی سراغ داری دل تنگم را کمی اندازه تر کند برایم جایی نیست میدانم این دل من فقط زمانی از تنگی در خواهد آمد که تو را همیشه در کنارش حس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیانت ، هزار راه هست ما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو دروغگو نیستی من حواسم پرت است! گفته بودی دوستم داری بی اندازه خوب که فکر می کنم تازه می فهمم که “بی اندازه” یعنی چه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت آغاز ویرانیست حرفش را نزن ، ابتدای یک پریشانی است حرفش را نزن ، دوست داری بشکنی قلب پریشان مرا ، دل شکستن کار آسانی است حرفش را نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين که ديگر جايت در دعاهايم خاليست ، برايت کافيست! با عشق باريدم ، اما چه حيف که با چتر آمدي ... اي کاش انسانها همانقدر که ازارتفاع ميترسيدند , کمي هم ازپستي هراس داشتند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دوست دارم خدا بیاد پایین دستامو بگیره و اشکامو پاک کنه و بهم بگه ادما اذیتت کردن؟بیا پیش خودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي اشک ، آهسته بريز که غم زياد است / اي شمع آهسته بسوز که شب دراز است  امروز کسي محرم اسرار کسي نيست / ما تجربه کرديم ، کسي يار کسي نيست . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد آدم دیگه دوست نداره همه چی درست بشه ، دوست داره همه چی تموم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا نکن نه به من نه به دیگری! دستان وفادارت را به سویم دراز نکن زیرا سوزش بی وفاییت آزارم می دهد وفای تو را نمی خواهم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد ، چه دلمان نخواهد ، خدا یک وقتهایی دلش نمی خواهد ما چیزی که دلمان می خواهد را داشته باشیم..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده است . . . برای دروغ هایمان ، خدا را قسم میخوریم ، و به حرف راست که میرسیم ؛ می شود جان ِ تــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونایی که رو هر کی دست گذاشتن رو دلشون پا گذاشت.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مهربونم:ازلحظه تولدم نمیدانم دیگران به آن چه میگفتند‏?‏‏?‏‏!‏هرچه بودقبل از‏"‏تو‏"نامش زندگی نبود‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرنباش عزیزدلم,ازسنگ هایی که برسرراهت انداختندوازچوب هایی که لای چرخت گذاشتند,میتوانی پل بسازی وازرودخانه خروشان مشکلات به سلامت عبورکنی‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط گاهی خودت را به جای عشقت بگذار تازه شاید فقط شاید دریابی که چقدر دلتنگی هایش زیاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی سراغ داری دل تنگم را کمی اندازه تر کند برایم جایی نیست میدانم این دل من فقط زمانی از تنگی در خواهد آمد که تو را همیشه در کنارش حس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیانت ، هزار راه هست ما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو دروغگو نیستی من حواسم پرت است! گفته بودی دوستم داری بی اندازه خوب که فکر می کنم تازه می فهمم که “بی اندازه” یعنی چه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت آغاز ویرانیست حرفش را نزن ، ابتدای یک پریشانی است حرفش را نزن ، دوست داری بشکنی قلب پریشان مرا ، دل شکستن کار آسانی است حرفش را نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين که ديگر جايت در دعاهايم خاليست ، برايت کافيست! با عشق باريدم ، اما چه حيف که با چتر آمدي ... اي کاش انسانها همانقدر که ازارتفاع ميترسيدند , کمي هم ازپستي هراس داشتند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دوست دارم خدا بیاد پایین دستامو بگیره و اشکامو پاک کنه و بهم بگه ادما اذیتت کردن؟بیا پیش خودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي اشک ، آهسته بريز که غم زياد است / اي شمع آهسته بسوز که شب دراز است  امروز کسي محرم اسرار کسي نيست / ما تجربه کرديم ، کسي يار کسي نيست . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد آدم دیگه دوست نداره همه چی درست بشه ، دوست داره همه چی تموم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا نکن نه به من نه به دیگری! دستان وفادارت را به سویم دراز نکن زیرا سوزش بی وفاییت آزارم می دهد وفای تو را نمی خواهم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد ، چه دلمان نخواهد ، خدا یک وقتهایی دلش نمی خواهد ما چیزی که دلمان می خواهد را داشته باشیم..!