بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺧﻮبه آدﻣﻬﺎ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ رو ﻫﺮ روز دوس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷن .....ﻧﻪ !...ﻫﺮ روز ﯾﻚ ﻧﻔﺮو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلم کمی هوا میخواهد....  "اما در سرنگ"....  خیلی خسته ام...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خبر از هم زیستن را چه سود؟ برمزار مردگان خویش نالیدن، چه سود؟ زنده را باید به فریادش رسید ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت میکنم ، تا هر سه راحت شویم … من ، تو و رقیبم من از قید تو ، او از قید من و تو از قید خیانت …!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که بودنت را قدر نمی دانند رفتنت را “نامردی” میخوانند . . .!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنياي مني اما .... حیف که به دنيا اعتمادي نيست !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی پاییز  بوی نفس های  خیال من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارفتنش فهمیدم چیزی روازدست ندادم جزیه مشت نیرنگ وفریب خداجونم ممنونم ازت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم مي آيد گفته بودي ساده و کوتاه نويسي را دوست داري تقديم به تو ساده و کوتاه ,تنها همين 2 کلمه : برگـــــــرد ......دلتنــــــــگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم محکوم شد به شکستن ، غرورم محکوم شد به شکستن ، احساسم محکوم شد به بازی گرفتن و چشمانم محکوم شدند به باریدن . . . اما عشقت محکوم شد که بماند در تکه تکه قلبم و قطره قطره ی جانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران بگیرد ... کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند  و من همه ی دلتنگیهایم را رویش "ها" کنم  و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم ... و خلاص....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از آن شب هایی است که  دلم هوای آغوشت را کرده  افسوس که جز پاهای بغل کرده ام مهمان دیگری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو شعرامو میسوزونه امروزو فردامو میسوزونه تا دوری از خونه این خونه ویرونه حال منم پریشونه شب جای چشماتو نمیگیره حتی دنیا جاتو نمیگیره اشک از چشمام سیره میریزه میمیره دلم اروم نمیگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست پسرم كه خيلي خيلي دوستش دارم چند شب پيش رفته خواستگاري حالا امروز به من اس داده دعا كن جوابشون مثبت باشه شما بوديد چه دعايي ميكرديد من :o من :× بازم من :((( دوست پسرم :))))))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺧﻮبه آدﻣﻬﺎ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ رو ﻫﺮ روز دوس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷن .....ﻧﻪ !...ﻫﺮ روز ﯾﻚ ﻧﻔﺮو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلم کمی هوا میخواهد....  "اما در سرنگ"....  خیلی خسته ام...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خبر از هم زیستن را چه سود؟ برمزار مردگان خویش نالیدن، چه سود؟ زنده را باید به فریادش رسید ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت میکنم ، تا هر سه راحت شویم … من ، تو و رقیبم من از قید تو ، او از قید من و تو از قید خیانت …!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که بودنت را قدر نمی دانند رفتنت را “نامردی” میخوانند . . .!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنياي مني اما .... حیف که به دنيا اعتمادي نيست !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی پاییز  بوی نفس های  خیال من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارفتنش فهمیدم چیزی روازدست ندادم جزیه مشت نیرنگ وفریب خداجونم ممنونم ازت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم مي آيد گفته بودي ساده و کوتاه نويسي را دوست داري تقديم به تو ساده و کوتاه ,تنها همين 2 کلمه : برگـــــــرد ......دلتنــــــــگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم محکوم شد به شکستن ، غرورم محکوم شد به شکستن ، احساسم محکوم شد به بازی گرفتن و چشمانم محکوم شدند به باریدن . . . اما عشقت محکوم شد که بماند در تکه تکه قلبم و قطره قطره ی جانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران بگیرد ... کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند  و من همه ی دلتنگیهایم را رویش "ها" کنم  و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم ... و خلاص....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از آن شب هایی است که  دلم هوای آغوشت را کرده  افسوس که جز پاهای بغل کرده ام مهمان دیگری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو شعرامو میسوزونه امروزو فردامو میسوزونه تا دوری از خونه این خونه ویرونه حال منم پریشونه شب جای چشماتو نمیگیره حتی دنیا جاتو نمیگیره اشک از چشمام سیره میریزه میمیره دلم اروم نمیگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست پسرم كه خيلي خيلي دوستش دارم چند شب پيش رفته خواستگاري حالا امروز به من اس داده دعا كن جوابشون مثبت باشه شما بوديد چه دعايي ميكرديد من :o من :× بازم من :((( دوست پسرم :))))))