بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیم در یه کاسه آب خلاصه می شد اونو بدرقه راهت می کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود انتظــارت را میـکشـــــد چــه شیــــــرین اســـــت طعــم پیامکی کــه میگـــوید : " کجایـی" .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی اونقدر هیشکی حالی ازت نمیپرسه که آدم شک میکنه نکنه مرده و خودش خبر نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی که دلم می گیرد با خودم می گویم راستی آیا تو باز میگردی؟ چه خیال عبثی،گریه ام میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمنم یادت پنجره ی احساسم را میکئبد چرا ک در دلم هوای دلتنگی بر پاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه دلتنگ می شوم دلتنگ تر از همه دلتنگی ها گوشه ای می نشینم و حسرتها را می شمارم و باختن ها را و صدای شکستن ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دردها و چیزها چــــــــــــــــــــــــقدر دیدن و شنیدنش تحمل میخواد…. خالی ام از حرف…. پرم از دلتنگی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياهي لبهايم را ببين از سيگار نيست,سياه پوش هزاران حرف ناگفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيزي زيبايي هاي مخصوص به خودش را دارد ولي هر كسي نمي تواند انها را ببيند.(كنفوسيوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام... نمی دانم برای تو، یا برای دیروزهایی که باتوسرکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم شب شد…. بازم این بغض لعنتی… بازم گوشیه سیاه و ساکت من!! بازم ته سیگارهای خسته…. بیا و مرد باش… دیگر نزار ته سیگارها تاوان لبهای تورو پس بدن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتـــــــــــــ … و دیگر هیچ نمی گویم …! که این بزرگترین اعتراض دل من است به تو … سکوت را دوستـــــــــ دارم به خاطر ابهت بی پایانشـــــــ …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه فراموشت کنم وقتی تمام شب رنگ چشم های توست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه یواشکی دلتنگش باشی خیلی بهتر از اینه که بهش بگی و هیچ جوابی نگیری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــدگــی درد اســت ، افــتــخــار مــیــکــنــی بــگــویــی دردمــنــدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟ نمی یابی نشان هرگز توازعشق وجوانمردی! بروبگذر از این بازار'' ازاین مستی وطنازی ! اگرچون کوه هم باشی در این دنیا تو می بازی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیم در یه کاسه آب خلاصه می شد اونو بدرقه راهت می کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود انتظــارت را میـکشـــــد چــه شیــــــرین اســـــت طعــم پیامکی کــه میگـــوید : " کجایـی" .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی اونقدر هیشکی حالی ازت نمیپرسه که آدم شک میکنه نکنه مرده و خودش خبر نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی که دلم می گیرد با خودم می گویم راستی آیا تو باز میگردی؟ چه خیال عبثی،گریه ام میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمنم یادت پنجره ی احساسم را میکئبد چرا ک در دلم هوای دلتنگی بر پاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه دلتنگ می شوم دلتنگ تر از همه دلتنگی ها گوشه ای می نشینم و حسرتها را می شمارم و باختن ها را و صدای شکستن ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دردها و چیزها چــــــــــــــــــــــــقدر دیدن و شنیدنش تحمل میخواد…. خالی ام از حرف…. پرم از دلتنگی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياهي لبهايم را ببين از سيگار نيست,سياه پوش هزاران حرف ناگفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيزي زيبايي هاي مخصوص به خودش را دارد ولي هر كسي نمي تواند انها را ببيند.(كنفوسيوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام... نمی دانم برای تو، یا برای دیروزهایی که باتوسرکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم شب شد…. بازم این بغض لعنتی… بازم گوشیه سیاه و ساکت من!! بازم ته سیگارهای خسته…. بیا و مرد باش… دیگر نزار ته سیگارها تاوان لبهای تورو پس بدن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتـــــــــــــ … و دیگر هیچ نمی گویم …! که این بزرگترین اعتراض دل من است به تو … سکوت را دوستـــــــــ دارم به خاطر ابهت بی پایانشـــــــ …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه فراموشت کنم وقتی تمام شب رنگ چشم های توست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه یواشکی دلتنگش باشی خیلی بهتر از اینه که بهش بگی و هیچ جوابی نگیری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــدگــی درد اســت ، افــتــخــار مــیــکــنــی بــگــویــی دردمــنــدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟ نمی یابی نشان هرگز توازعشق وجوانمردی! بروبگذر از این بازار'' ازاین مستی وطنازی ! اگرچون کوه هم باشی در این دنیا تو می بازی