بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم راحت حرف بزنم ... چیزی بگویم از دلتنگی ... میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند ... فقط می گویم منم دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت کافیست تا در هوای آمدنت بمیرم… تو همیشه دعوتی راس ساعت دلتنگی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زمانی دارد... نفسم هم که باشی... دیر برسی من رفته ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص من به سادگی یک لبخند رهایم کرد ...  تو رفـتـه ای ؛ و من عاشقانه های بی مخاطبم را...  به حراج گـذاشـته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت که شاخ و دم ندارد! حماقت یعنی من اینقدر میروم تا تو دلتنگ من شوی! خبری از دلتنگی تو نمی شود! برمیگردم چون دلتنگت می شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است این شب ها یقین دارم که میدانی صدای هق هق من را از احساسم تو میخوانی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودم،توویک عالمه حرف وترازویی که سهم توراازشعرهایم نشان میداد.. کاش بودی ومی فهمیدی وقت دلتنگی یک آه جقدروزن دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر واسه دلی که تنگ شده زیاد گفتن ولی جمله ای که وقتی به زبون میارمش صورتم خیس اشک میشه اینه:  به خودایی که میپرستی دلم تنگه.... برگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است وبی یادت در این غربت نمی مانم!برای ناز چشمانت چه بی صبرانه میخوانم !توهستی در وجود من تو را هرگز نمی رانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کوربود؟! من که خود راضی بر این خلقت نبودم زوربود؟من که باشم یا نباشم کاردنیا لنگ نیست! من بمیرم یا بمانم که کسی دلتنگ نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما خنده هاشون همیشه از دلخوشی نیست... گاهی شکستن دلی کمتر ازآدم کشی نیست، گاهی دل اینقدر تنگ میشه که گریه هم کم میاره، یه جمله ساده گاهی چقدر واست غم میاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر میز شام یادت که میفتم بغض میکنم،اشک در چشمانم حلقه میزند و همه با تعجب نگاهم میکنند..لبخندی میزنم و میگویم:چقدر داغ بود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند درهاي فراواني ساخته كه به حقيقت گشوده مي شوند و انها را براي تمام كساني كه با دست ايمان به ان مي كوبند باز مي كند. نيكي در انسان بايد ازادانهه جريان و تسري يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی نیست که خودتو فرو کنی در آغوشش و گم شوی در رویاهای شبانه اش فرق نمیکند صبح با صدای اذان بیداری شوی یا ناقوس کلیسا.حتی درون خانه پدریت احساس غربت میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواست زمان را به عقب باز میگرداندم نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم ، برای اینکه نگذارم بیایند که رفتنشان را هم نبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زخمهایی به دلم خورد,تا یاد گرفتم که هیچ نوازشی بی درد نیست....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم راحت حرف بزنم ... چیزی بگویم از دلتنگی ... میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند ... فقط می گویم منم دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت کافیست تا در هوای آمدنت بمیرم… تو همیشه دعوتی راس ساعت دلتنگی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زمانی دارد... نفسم هم که باشی... دیر برسی من رفته ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص من به سادگی یک لبخند رهایم کرد ...  تو رفـتـه ای ؛ و من عاشقانه های بی مخاطبم را...  به حراج گـذاشـته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت که شاخ و دم ندارد! حماقت یعنی من اینقدر میروم تا تو دلتنگ من شوی! خبری از دلتنگی تو نمی شود! برمیگردم چون دلتنگت می شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است این شب ها یقین دارم که میدانی صدای هق هق من را از احساسم تو میخوانی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودم،توویک عالمه حرف وترازویی که سهم توراازشعرهایم نشان میداد.. کاش بودی ومی فهمیدی وقت دلتنگی یک آه جقدروزن دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر واسه دلی که تنگ شده زیاد گفتن ولی جمله ای که وقتی به زبون میارمش صورتم خیس اشک میشه اینه:  به خودایی که میپرستی دلم تنگه.... برگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است وبی یادت در این غربت نمی مانم!برای ناز چشمانت چه بی صبرانه میخوانم !توهستی در وجود من تو را هرگز نمی رانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کوربود؟! من که خود راضی بر این خلقت نبودم زوربود؟من که باشم یا نباشم کاردنیا لنگ نیست! من بمیرم یا بمانم که کسی دلتنگ نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما خنده هاشون همیشه از دلخوشی نیست... گاهی شکستن دلی کمتر ازآدم کشی نیست، گاهی دل اینقدر تنگ میشه که گریه هم کم میاره، یه جمله ساده گاهی چقدر واست غم میاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر میز شام یادت که میفتم بغض میکنم،اشک در چشمانم حلقه میزند و همه با تعجب نگاهم میکنند..لبخندی میزنم و میگویم:چقدر داغ بود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند درهاي فراواني ساخته كه به حقيقت گشوده مي شوند و انها را براي تمام كساني كه با دست ايمان به ان مي كوبند باز مي كند. نيكي در انسان بايد ازادانهه جريان و تسري يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی نیست که خودتو فرو کنی در آغوشش و گم شوی در رویاهای شبانه اش فرق نمیکند صبح با صدای اذان بیداری شوی یا ناقوس کلیسا.حتی درون خانه پدریت احساس غربت میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواست زمان را به عقب باز میگرداندم نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم ، برای اینکه نگذارم بیایند که رفتنشان را هم نبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زخمهایی به دلم خورد,تا یاد گرفتم که هیچ نوازشی بی درد نیست....