بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از دلتنگی! بزرگترین اشتباه آدم میتونه این باشه که دلتنگیشو با برگشت به یه رابطه ی غیر اصولی که یه بار هم دلتو هم مغزتو زیر سوال برده تسکین بده!از اون به بعد فقط باید وحشت تنهایی دوباره رو داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل عکس مهتاب که افتاده ذرآب دردلم هستی وبین من وتو فاصله هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قمار چشمای تو دیگر چیزی برای باختن نمانده است صلاحم خیلی دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خیلی مهربان باشد, تا می کند!! ولی اغلب مچاله می کند آدم را روزگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــــــــای "تـــــــو" که تحملش را نداری.... گوش هایت را بگیر.... میخواهم بگویم من خروار خروار...دریـا دریـا...دنـــیا دنـــیا "دوســـــتش دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته** دلم تنگه نگاهت شد دوباره آخه گرمای پاکش بدجوری هوامو داره پیش تو امنیتی داره دل من که کنار هیچکی این حس قشنگو اون نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنها شده ام ک حتی حال یاد تو افتادنو هم ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــعد از تــــو....لبخنـــد را بوسیدم گذاشتم تــــوی دفتــــرچه خاطرات !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نهان عاشق کسانی هستیم که دوستمان ندارند و آشکارا از آنانی که دوستمان دارند گریزانیم! شاید این باشد دلیل تنهاییِ مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه در اغوش توست ..زمانی ارزویم بود .. عزیزم بود ولی حالا .. حرفی نیست ....... فقط هوایش را داشته باش ..... اما بازیچه اش نشو .... مثل من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم ، کاش عکست هم بوی تو را داشت ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دردي داره دلتنگي يه لحظه عاشقي اما براش يك عمر مي جنگي‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن ... بیشتر از آنکه دلم برای تو تنگ باشد دلم برای منی تنگ است که تو را نمی شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــ ـ ـا رانـ ـ ـ كـ ـ ـهـ مــ ـ ـيــبارد....... دلـــ ـ ـم بــ ـ ــرايـــ ـت تـــنــ ـ ـگ ميــــشـ‌ ـ ـود -----------عجـيـ ــ ـب سـ ـ ـــرد اسـ ــ ـــتـــــ هـــ ــــواي نبـــــودنــت-----------

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فنجان خالی میشوم شبیه عابران خسته مرا قورت میدهی و من راه قلبت را پیش میگیرم در قهوه ای که به رگهایت جاری است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد دمپایی هایم را,پا به پا بپوشم! تا ببینم,هنوز کسی حواسش به من هست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از دلتنگی! بزرگترین اشتباه آدم میتونه این باشه که دلتنگیشو با برگشت به یه رابطه ی غیر اصولی که یه بار هم دلتو هم مغزتو زیر سوال برده تسکین بده!از اون به بعد فقط باید وحشت تنهایی دوباره رو داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل عکس مهتاب که افتاده ذرآب دردلم هستی وبین من وتو فاصله هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قمار چشمای تو دیگر چیزی برای باختن نمانده است صلاحم خیلی دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خیلی مهربان باشد, تا می کند!! ولی اغلب مچاله می کند آدم را روزگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــــــــای "تـــــــو" که تحملش را نداری.... گوش هایت را بگیر.... میخواهم بگویم من خروار خروار...دریـا دریـا...دنـــیا دنـــیا "دوســـــتش دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته** دلم تنگه نگاهت شد دوباره آخه گرمای پاکش بدجوری هوامو داره پیش تو امنیتی داره دل من که کنار هیچکی این حس قشنگو اون نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنها شده ام ک حتی حال یاد تو افتادنو هم ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــعد از تــــو....لبخنـــد را بوسیدم گذاشتم تــــوی دفتــــرچه خاطرات !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نهان عاشق کسانی هستیم که دوستمان ندارند و آشکارا از آنانی که دوستمان دارند گریزانیم! شاید این باشد دلیل تنهاییِ مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه در اغوش توست ..زمانی ارزویم بود .. عزیزم بود ولی حالا .. حرفی نیست ....... فقط هوایش را داشته باش ..... اما بازیچه اش نشو .... مثل من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم ، کاش عکست هم بوی تو را داشت ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دردي داره دلتنگي يه لحظه عاشقي اما براش يك عمر مي جنگي‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن ... بیشتر از آنکه دلم برای تو تنگ باشد دلم برای منی تنگ است که تو را نمی شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــ ـ ـا رانـ ـ ـ كـ ـ ـهـ مــ ـ ـيــبارد....... دلـــ ـ ـم بــ ـ ــرايـــ ـت تـــنــ ـ ـگ ميــــشـ‌ ـ ـود -----------عجـيـ ــ ـب سـ ـ ـــرد اسـ ــ ـــتـــــ هـــ ــــواي نبـــــودنــت-----------

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فنجان خالی میشوم شبیه عابران خسته مرا قورت میدهی و من راه قلبت را پیش میگیرم در قهوه ای که به رگهایت جاری است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد دمپایی هایم را,پا به پا بپوشم! تا ببینم,هنوز کسی حواسش به من هست.