بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدارت دلچسب و دوریت دلگیر است... دوریت را به شوق دیدارت سر میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش احساسی به نام دلتنگی وجود نداشت،تا مزاحمت شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی به اندازه من دوستت داره بی تو یک لحظه ای آروم نداره بی تو که خواب توی چشماش نمیاد اسمی جز اسم تو یادش نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماشایی ترین تصویر دنیا می شوی گاهی دلم می پاشد از هم بس که زیبا می شوی گاهی حضور گاه گاهت بازی خورشید با ابر است که پیدا می شوی گاهی و پنهان می شوی گاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشق شدی نترس ، راهت رو ادامه بده عشق پله و تو رهگذر ، پس عبور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشه زنده بود اما نمیشه زندگی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از دوریت می میرم تا کنار من نسوزی از دلم نمیری عمرم نفسامی که هنوزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگریزی از پیش یک شعله ی خام من ایستاده ام تا بسوزم تمام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا ، کجا ، تا کی ، برای چه ولی رفتی بی آنکه به فکر غربت چشمان من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو غزل ستاره ها نورانیست دل در نگاه تو زندانیست نگذر ز بهار باغ احساس چون بی تو تمام لحظه ها بارانیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدارت دلچسب و دوریت دلگیر است... دوریت را به شوق دیدارت سر میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش احساسی به نام دلتنگی وجود نداشت،تا مزاحمت شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی به اندازه من دوستت داره بی تو یک لحظه ای آروم نداره بی تو که خواب توی چشماش نمیاد اسمی جز اسم تو یادش نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماشایی ترین تصویر دنیا می شوی گاهی دلم می پاشد از هم بس که زیبا می شوی گاهی حضور گاه گاهت بازی خورشید با ابر است که پیدا می شوی گاهی و پنهان می شوی گاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشق شدی نترس ، راهت رو ادامه بده عشق پله و تو رهگذر ، پس عبور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشه زنده بود اما نمیشه زندگی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از دوریت می میرم تا کنار من نسوزی از دلم نمیری عمرم نفسامی که هنوزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگریزی از پیش یک شعله ی خام من ایستاده ام تا بسوزم تمام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا ، کجا ، تا کی ، برای چه ولی رفتی بی آنکه به فکر غربت چشمان من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو غزل ستاره ها نورانیست دل در نگاه تو زندانیست نگذر ز بهار باغ احساس چون بی تو تمام لحظه ها بارانیست