بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی برای همسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه ی گمشده ام نیستی که با نیمه ی دیگر به جستجویت برخیزم تو تمام گمشده ی منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی های من به تو رفته اند آرام می آیند در سینه می نشینند دیگر نمی روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست در گیتی و افلاک به جز تو قمرم نیست با عشق تو شب را به سحر گاه رسانم بی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی گیجم کمی منگم عجیب است پریده بی جهت رنگم عجیب است تو را دیدم همین یک ساعت پیش برایت باز دلتنگم عجیب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنارش باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ  ـ ـگـم مانند نقطه چین هایی که هیچ وقت به هم نمی رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را به که بسپارم وقتی که دلم تنگ است پیدا نکنم همدل دلها همه از سنگ است گویا که در این وادی از عشق نشانی نیست گر هست یکی عاشق آلوده به صد رنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بلیط مسافرتی به مقصد دل مهربونت برام  می گیری؟ آخه دلم برات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده است چه از طول چه از عرض و چه از ارتفاع می دانم تقصیر تو نیست قطعا تقصیر اشکال هندسی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه شدن یعنی دلتنگ کسی باشی که نیست و حوصله ی کسی را نداشته باشی که هست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی برای همسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه ی گمشده ام نیستی که با نیمه ی دیگر به جستجویت برخیزم تو تمام گمشده ی منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی های من به تو رفته اند آرام می آیند در سینه می نشینند دیگر نمی روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست در گیتی و افلاک به جز تو قمرم نیست با عشق تو شب را به سحر گاه رسانم بی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی گیجم کمی منگم عجیب است پریده بی جهت رنگم عجیب است تو را دیدم همین یک ساعت پیش برایت باز دلتنگم عجیب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنارش باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ  ـ ـگـم مانند نقطه چین هایی که هیچ وقت به هم نمی رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را به که بسپارم وقتی که دلم تنگ است پیدا نکنم همدل دلها همه از سنگ است گویا که در این وادی از عشق نشانی نیست گر هست یکی عاشق آلوده به صد رنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بلیط مسافرتی به مقصد دل مهربونت برام  می گیری؟ آخه دلم برات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده است چه از طول چه از عرض و چه از ارتفاع می دانم تقصیر تو نیست قطعا تقصیر اشکال هندسی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه شدن یعنی دلتنگ کسی باشی که نیست و حوصله ی کسی را نداشته باشی که هست