بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری ، عروس چایی آورده ؛ داماد گفته اگه میشه تو لیوان خودم بیار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره با ماشین کنترلی خاموش کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره با یه آیدی آبجیشه با یه آیدی دیگه مخاطب فوق خاصش ! خعلی هنر میخوادا !!! دختر است دیگر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عدد مخاطب خاص ، مدل آخر ۹۱ در حد نو تعویض با گوجه سبز و آلبالو چاقاله ها دیگه سفت شدن با چاقاله عوض نمیکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر جمله ی “تعریف از خود نباشه” یه “تعریف از خود” هست ! فرستنده : سهیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باقالی و ریواس هم اومدن ولی تو نیامدی ای نیمه گمشده گور به گور شده خلاصه هرجای مسیری برگرد که دیگه نیازی بهت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که همیشه یه مسواکِ مرموز تو دستشویی هست که معلوم نیست صاحبش کیه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینم خورشتش یه اس ام اس خنده دار امروز پا برهنه رفتم رو پشت بوم انتن رو درست کنم لامصب خیلی داغ بود پشت بوم همش بالا پایین میپریدم فردا منو به جرم رقص هپی دستگیر نکنن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین موقع درس خوندن چقد زل زدن به دیوار لذت بخشه؟؟؟؟ + + + + هر چی درس سخت تر باشه زل زدن لذت بخش تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین حتی دل سنگ ترین آدما به خنده یه بچه نیشخند میزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش تا حالا دقت کردید؟ صدای نون خشکی ها چقدر شبیه به همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین کار مالی و حسابداری تو ایران از همه جا سخت تره ؟؟ پول رو به تومان میگیری باید به ریال بنویسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که توی فرهنگ ما تا شیش صبح بیدار موندن خیلی راحت تر از شیش صبح بیدار شدنه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین قبل از اینکه برین تو رخت خـواب مثل چی خوابتون میاد ولی تا رفتید تو رخت خواب اگه ۱۰ لیتر دارو بیهوشی هم بهتون بزنن خوابتون نمیبره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین: اگه بچه ها لیوان بشکنن : ای دست و پا چلفتی ... -اگه مامانه بشکنتش : قضا بلا بود -اگه باباهه بشکنتش : این لیوان اینجا چیکار میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین فـقط یک ایرانیه که موقع پس دادن جنس با لبخند وارد مغازه میشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری ، عروس چایی آورده ؛ داماد گفته اگه میشه تو لیوان خودم بیار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره با ماشین کنترلی خاموش کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره با یه آیدی آبجیشه با یه آیدی دیگه مخاطب فوق خاصش ! خعلی هنر میخوادا !!! دختر است دیگر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عدد مخاطب خاص ، مدل آخر ۹۱ در حد نو تعویض با گوجه سبز و آلبالو چاقاله ها دیگه سفت شدن با چاقاله عوض نمیکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر جمله ی “تعریف از خود نباشه” یه “تعریف از خود” هست ! فرستنده : سهیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باقالی و ریواس هم اومدن ولی تو نیامدی ای نیمه گمشده گور به گور شده خلاصه هرجای مسیری برگرد که دیگه نیازی بهت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که همیشه یه مسواکِ مرموز تو دستشویی هست که معلوم نیست صاحبش کیه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینم خورشتش یه اس ام اس خنده دار امروز پا برهنه رفتم رو پشت بوم انتن رو درست کنم لامصب خیلی داغ بود پشت بوم همش بالا پایین میپریدم فردا منو به جرم رقص هپی دستگیر نکنن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین موقع درس خوندن چقد زل زدن به دیوار لذت بخشه؟؟؟؟ + + + + هر چی درس سخت تر باشه زل زدن لذت بخش تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین حتی دل سنگ ترین آدما به خنده یه بچه نیشخند میزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش تا حالا دقت کردید؟ صدای نون خشکی ها چقدر شبیه به همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین کار مالی و حسابداری تو ایران از همه جا سخت تره ؟؟ پول رو به تومان میگیری باید به ریال بنویسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که توی فرهنگ ما تا شیش صبح بیدار موندن خیلی راحت تر از شیش صبح بیدار شدنه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین قبل از اینکه برین تو رخت خـواب مثل چی خوابتون میاد ولی تا رفتید تو رخت خواب اگه ۱۰ لیتر دارو بیهوشی هم بهتون بزنن خوابتون نمیبره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین: اگه بچه ها لیوان بشکنن : ای دست و پا چلفتی ... -اگه مامانه بشکنتش : قضا بلا بود -اگه باباهه بشکنتش : این لیوان اینجا چیکار میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین فـقط یک ایرانیه که موقع پس دادن جنس با لبخند وارد مغازه میشه