بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین شب هایی که برق میره وقتی به هزار بد بختی و ۶ بار تو در و دیوار خوردن چراغ قوه رو پیدا میکنی زرتی برق میاد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین هر استادی که اول ترم نیشش تا بنا گوش بازه، آخر ترم اشک شما رو در میاره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین بعضی ها رو اگر با پودر ۸ آنزیم هم بشوری لکه شون از زندگیت و گذشتت پاک نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین وقتی داری کتاباتو جلد میکنی اون کتابی رو که میخوای از همه خوشکل تر جلد کنی از همه بیشتر گند میخوره توش؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کرین وقتی یه غذا سریع و هول هولکی پخته میشه خیلی خوشمزه میشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین خانواده هایی که تو تبلیغای تلویزیون هستند همه ۲ تا بچه ( یه پسر و یه دختر )‌ دارن ؟‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین سوسکا شبا بیشترن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین توی فیلمای ایرانی تصادفا فقط صداش میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین توی فیلمای ایرانی محال دو نفر عاشق هم نشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کدین وقتی در حال خوردن غذا احساس می کنین خیلی خوشمزس و به دلتون نشسته یهو از توش مو درمیاد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین دقیقا وقتی یاد کارای نکردت میفتی که تابستون در حال تموم شدنه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین وقتی واسه دل خودت موهاتو درست میکنی چقدر خوشگل میشه ولی وقتی میخوای بری مهمونی یا عروسی بعد از ۳ ساعت کلنجار رفتن شبیه خربزه میشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که اگه یه دونه کبریت روشن از دستت به صورت غیرارادی ولشه همه شهر آتیش می گیره اما میخوای یه سیگار روشن کنی یه جعبه کبریت می سوزونی ، آخرشم از یکی فندک می گیری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که توالت درب و داغون و کپک زده کثیف ولی قفلدار بهتر از توالت ۶ستاره لوکس بدون قفله ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هیچکس موقع کار با کامپیوتر دوست نداره کسی کنارش باشه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که اگه لاى پنجره ۲میلیمتر هم باز باشه مگس پیداش میکنه و میاد تو خونه ولى اگه ۶تا پنجره به طور کامل باز باشه نمیتونه بره بیرون هى میره میخوره تو شیشه ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین شب هایی که برق میره وقتی به هزار بد بختی و ۶ بار تو در و دیوار خوردن چراغ قوه رو پیدا میکنی زرتی برق میاد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین هر استادی که اول ترم نیشش تا بنا گوش بازه، آخر ترم اشک شما رو در میاره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین بعضی ها رو اگر با پودر ۸ آنزیم هم بشوری لکه شون از زندگیت و گذشتت پاک نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین وقتی داری کتاباتو جلد میکنی اون کتابی رو که میخوای از همه خوشکل تر جلد کنی از همه بیشتر گند میخوره توش؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کرین وقتی یه غذا سریع و هول هولکی پخته میشه خیلی خوشمزه میشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین خانواده هایی که تو تبلیغای تلویزیون هستند همه ۲ تا بچه ( یه پسر و یه دختر )‌ دارن ؟‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین سوسکا شبا بیشترن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین توی فیلمای ایرانی تصادفا فقط صداش میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین توی فیلمای ایرانی محال دو نفر عاشق هم نشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کدین وقتی در حال خوردن غذا احساس می کنین خیلی خوشمزس و به دلتون نشسته یهو از توش مو درمیاد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین دقیقا وقتی یاد کارای نکردت میفتی که تابستون در حال تموم شدنه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین وقتی واسه دل خودت موهاتو درست میکنی چقدر خوشگل میشه ولی وقتی میخوای بری مهمونی یا عروسی بعد از ۳ ساعت کلنجار رفتن شبیه خربزه میشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که اگه یه دونه کبریت روشن از دستت به صورت غیرارادی ولشه همه شهر آتیش می گیره اما میخوای یه سیگار روشن کنی یه جعبه کبریت می سوزونی ، آخرشم از یکی فندک می گیری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که توالت درب و داغون و کپک زده کثیف ولی قفلدار بهتر از توالت ۶ستاره لوکس بدون قفله ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هیچکس موقع کار با کامپیوتر دوست نداره کسی کنارش باشه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که اگه لاى پنجره ۲میلیمتر هم باز باشه مگس پیداش میکنه و میاد تو خونه ولى اگه ۶تا پنجره به طور کامل باز باشه نمیتونه بره بیرون هى میره میخوره تو شیشه ؟