بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین مجری تلوزیون آخر برنامه میگه خوب فردا که نه پس فردا همین ساعت منتظر ما باشید ما میایم به خونه هاتون... آخه دانشمند فسل اگر همین ساعت بیایم که برنامه تموم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خانوما دقت کردین وقتی ظرف می شورین حتی ظرفای تمیزم میارن تا دوباره بشورین . ظرفای توی یخچال هم خالی می کنن میارن :| اگر عکس العمل نشون ندیم که ظرفای همسایه رو هم میارن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خانوما دقت کردین وقتی ظرف می شورین حتی ظرفای تمیزم میارن تا دوباره بشورین . ظرفای توی یخچال هم خالی می کنن میارن :| اگر عکس العمل نشون ندیم که ظرفای همسایه رو هم میارن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین بعد از ی دعوای مفصل خانوادگی همه زل میزنن ب تلوزیون خاموش؟!! :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین یک شب جایمان را عوض کنیم من معشوقه میشوم و تو عاشق باش من خیانت میکنم و تو فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آه و دم است آه بی درد محبت نفس سرد غم است و دم خالی از عشق مرگ دردآلودیست که رسد پیش تر از مرگ وجود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلای عشق را جز عاشق شیدا نمیداند به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا جایی بهتر از بهشتت خلق کن  برای زیر پای مادرم میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین دری رو که باید بکشیم هل میدیم و بر عکس ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دقت کردین همیشه وقتایی که با یکی ، شریکی چیپس یا پفک می خوری .. هی توهم داری که در حقت اجحاف شده ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین: اگه بچه ها لیوان بشکنن : ای دست و پا چلفتی … -اگه مامانه بشکنتش : قضا بلا بود -اگه باباهه بشکنتش : این لیوان اینجا چیکار میکنه…!!تو خونه ی ما که دقیقا همینه شما چطور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هروقت یه خواب خوب میبینی صبح پاشی یادت نمیاد اما کافیه یه خواب ناجور ببینی ، تا شیش ماه تو مخته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین تو امتحانا آدرنالین خون میزنه بالا فعالیت غیر درسی زیاد میشه؟؟؟من که کلا حموم رفتنم ۵ دقیقه بیشتر نمیشد ۳ ساعت تو حموم بودم به اندازه ۱ سال هم لباس شستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه زنا مهم نیس که شوهرشون کجاس… همین که مطمن بشن خوش نمیگذره بهش کافیه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین بعضی وقت با یه نفر فقط کار داریولی مجبوری به بهونه احوالپرسی بهشزنگ بزنی که تابلو نشهبعضی وقتام فقط و فقط میخوای حال یکی رو بپرسیو صداشو بشنوی ولی مجبوری یه کاری رو بهونه کنی که تابلو نشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین لذتی که در پرت کردن شلوار گوشه اتاق هست تو زدنش به چوب لباسی نیست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین مجری تلوزیون آخر برنامه میگه خوب فردا که نه پس فردا همین ساعت منتظر ما باشید ما میایم به خونه هاتون... آخه دانشمند فسل اگر همین ساعت بیایم که برنامه تموم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خانوما دقت کردین وقتی ظرف می شورین حتی ظرفای تمیزم میارن تا دوباره بشورین . ظرفای توی یخچال هم خالی می کنن میارن :| اگر عکس العمل نشون ندیم که ظرفای همسایه رو هم میارن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خانوما دقت کردین وقتی ظرف می شورین حتی ظرفای تمیزم میارن تا دوباره بشورین . ظرفای توی یخچال هم خالی می کنن میارن :| اگر عکس العمل نشون ندیم که ظرفای همسایه رو هم میارن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین بعد از ی دعوای مفصل خانوادگی همه زل میزنن ب تلوزیون خاموش؟!! :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین یک شب جایمان را عوض کنیم من معشوقه میشوم و تو عاشق باش من خیانت میکنم و تو فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آه و دم است آه بی درد محبت نفس سرد غم است و دم خالی از عشق مرگ دردآلودیست که رسد پیش تر از مرگ وجود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلای عشق را جز عاشق شیدا نمیداند به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا جایی بهتر از بهشتت خلق کن  برای زیر پای مادرم میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین دری رو که باید بکشیم هل میدیم و بر عکس ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دقت کردین همیشه وقتایی که با یکی ، شریکی چیپس یا پفک می خوری .. هی توهم داری که در حقت اجحاف شده ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین: اگه بچه ها لیوان بشکنن : ای دست و پا چلفتی … -اگه مامانه بشکنتش : قضا بلا بود -اگه باباهه بشکنتش : این لیوان اینجا چیکار میکنه…!!تو خونه ی ما که دقیقا همینه شما چطور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هروقت یه خواب خوب میبینی صبح پاشی یادت نمیاد اما کافیه یه خواب ناجور ببینی ، تا شیش ماه تو مخته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین تو امتحانا آدرنالین خون میزنه بالا فعالیت غیر درسی زیاد میشه؟؟؟من که کلا حموم رفتنم ۵ دقیقه بیشتر نمیشد ۳ ساعت تو حموم بودم به اندازه ۱ سال هم لباس شستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه زنا مهم نیس که شوهرشون کجاس… همین که مطمن بشن خوش نمیگذره بهش کافیه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین بعضی وقت با یه نفر فقط کار داریولی مجبوری به بهونه احوالپرسی بهشزنگ بزنی که تابلو نشهبعضی وقتام فقط و فقط میخوای حال یکی رو بپرسیو صداشو بشنوی ولی مجبوری یه کاری رو بهونه کنی که تابلو نشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین لذتی که در پرت کردن شلوار گوشه اتاق هست تو زدنش به چوب لباسی نیست !