بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین بعضیا اینقد قشنگ دروغ میگن که آدم حیفش میاد باور نکنه...!!! :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوش زیـاد بیـشتر از اونـی کـه بـه داشتـن یـه زنـدگی بـهتر کـمک کـنه ، قـابلیت انـجام کـارهای احـمقانه رو بـالا میـبره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا دقت کردین پسرا همه به هم میگن داداش حتی اگه همدیگه را نشناسن!!!!!؟؟؟؟ ~_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مزه هايي هم هس كه از بچه گي؛؛زير دندونممممممم موندهههههه مثلن؛؛ته مداد سياه استدلر!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین اکثر قیمت از مغازه پرسیدنا برای خریدش نیس بلکه خودشون یکی عین همونو دارن میخوان بدونن قیمتش الان چنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهترين مـنظره ها وقتـي خلـق ميـشن كـه هيـچ دوربينـي همـراهت نيـست >_<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین حتی دل سنگ ترین ادما به خنده بچه یه نیش خند میزنن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی وقتی عشقت بهت میگه کوفت یعنی چی؟ ک: کل و: وجودم ف: فدای ت: تو پس با شنیدن این کلمه ناراحت نشو، ذوق کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین ناخنگیر تنها وسیله ایه که تا حالا تحت تاثیر تکنولوژی قرار نگرفته؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــآیـآ دقــت کــردیـن عــلــآمــت دآنـــشجو بــودن دخــدرآ تــوی فــیلمــآ یــه کــلــآســور زیــر بـغــلـه طــرفـه؟؟ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـی کـه بـچه رو بهـش میـسپرن بـیشتر از خـود ِ پـدر مـادر احسـاس مـسوولیت مـیکنه !!! والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وی زندگی انتخاب 2 چیز خیلی سخته . یکی زن و یکی هم هندوونه 45 دقیقه تو میوه فروشی به بابام زل زده بودمااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه اختصاصی IA دقت کردین هرچیزی در حالت تست درست کار میکنه و همون چیز در حال استفاده و یا معرفی به دیگران آبرو و حیثیتت آدمو میبره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گشنمونه: یا برنج و نون هس خورش نیس یا خورش هس برنج و نون نیسیت حالا وقتی اشتها نداریمممممم از هر کدومشون 3 مدلی پیدا میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین .... روی این حصاری که دور جاهایی که بنایی دارن میکشن ، همیشه با اسپری مشکی نوشتن " پوکه معدنی " ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالادقت کردین وقتی دقت میکنین وازبقیه میپرسین دقت کردن 99/99درصدمیگن اره دقت کردن!!!!!!!!!خوب دقت کن که مجبور نشی دوباره بخونی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین بعضیا اینقد قشنگ دروغ میگن که آدم حیفش میاد باور نکنه...!!! :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوش زیـاد بیـشتر از اونـی کـه بـه داشتـن یـه زنـدگی بـهتر کـمک کـنه ، قـابلیت انـجام کـارهای احـمقانه رو بـالا میـبره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا دقت کردین پسرا همه به هم میگن داداش حتی اگه همدیگه را نشناسن!!!!!؟؟؟؟ ~_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مزه هايي هم هس كه از بچه گي؛؛زير دندونممممممم موندهههههه مثلن؛؛ته مداد سياه استدلر!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین اکثر قیمت از مغازه پرسیدنا برای خریدش نیس بلکه خودشون یکی عین همونو دارن میخوان بدونن قیمتش الان چنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهترين مـنظره ها وقتـي خلـق ميـشن كـه هيـچ دوربينـي همـراهت نيـست >_<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین حتی دل سنگ ترین ادما به خنده بچه یه نیش خند میزنن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی وقتی عشقت بهت میگه کوفت یعنی چی؟ ک: کل و: وجودم ف: فدای ت: تو پس با شنیدن این کلمه ناراحت نشو، ذوق کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین ناخنگیر تنها وسیله ایه که تا حالا تحت تاثیر تکنولوژی قرار نگرفته؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــآیـآ دقــت کــردیـن عــلــآمــت دآنـــشجو بــودن دخــدرآ تــوی فــیلمــآ یــه کــلــآســور زیــر بـغــلـه طــرفـه؟؟ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـی کـه بـچه رو بهـش میـسپرن بـیشتر از خـود ِ پـدر مـادر احسـاس مـسوولیت مـیکنه !!! والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وی زندگی انتخاب 2 چیز خیلی سخته . یکی زن و یکی هم هندوونه 45 دقیقه تو میوه فروشی به بابام زل زده بودمااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه اختصاصی IA دقت کردین هرچیزی در حالت تست درست کار میکنه و همون چیز در حال استفاده و یا معرفی به دیگران آبرو و حیثیتت آدمو میبره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گشنمونه: یا برنج و نون هس خورش نیس یا خورش هس برنج و نون نیسیت حالا وقتی اشتها نداریمممممم از هر کدومشون 3 مدلی پیدا میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین .... روی این حصاری که دور جاهایی که بنایی دارن میکشن ، همیشه با اسپری مشکی نوشتن " پوکه معدنی " ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالادقت کردین وقتی دقت میکنین وازبقیه میپرسین دقت کردن 99/99درصدمیگن اره دقت کردن!!!!!!!!!خوب دقت کن که مجبور نشی دوباره بخونی