بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین !؟ آدمایى که تو اتوبوس و مترو جاشونُ میدن به بقیه اصرار عجیبى دارن بعد از بلند شدن به دوردستها نگاه کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین فقط ی ایرانی میتونه بعد از قفل کردن در ماشین اونو امتحان کنه(هی سعی کنه در ماشینو باز کنه تا مطمئن بشه بسته شده)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین تو این فیلمهای ترسناک طرف می خاد فرار کنه ماشین هیچوقت روشن نمیشه؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین سریع ترین جواب به “ چی گفتی ” ، “ هیچی بابا ” میباشد ؟ D:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین وقتی همه جا ساکته و هیچکس نیست صدا های عجیب و غریب میاد؟؟؟ من موندم صدای ﭘا از کجا میاد!!! همش رو اعصاب منه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی ترافیکه و پشت فرمونی لاینی که توشی قفل و بی حرکته ، لاین بقل مثلِ اسب دارن میرن ؛ لاینو که عوض میکنی اینجا قفل میشه ، لاین قبلی شروع به حرکت میکنه ؟؟؟ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی حوصله ات سر میره، اولین جایی که میری سر یخچاله؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین رژیم آدمای چاق همیشه از فردا شروع میشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی می خوای یه بسته رو با آژانس بفرستی تویوتا کمری می فرستن ولی وقتی خودت می خوای با آژانس جایی بری پیکان مدل ۴۸ می فرستن ! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین پسرا 10دقیقه حاضر می شن،4 ساعت میرن بیرون...! دخترا 4 ساعت حاضر میشن ، 10دقیقه می رن بیرون...! . پسرا (._.) دخترا (*._. ) توجه نمودین عایا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین با اینکه این" کثافت "با این "کصافطططط" از نظر معنی فرقی با هم ندارن ولی تو دومی یه انرژی نهفته که آدم باهاش حال میکنه. شما اینجوری فکر نمی کنین؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین با اینکه این" کثافت "با این "کصافطططط" از نظر معنی فرقی با هم ندارن ولی تو دومی یه انرژی نهفته که آدم باهاش حال میکنه... شما اینجوری فکر نمی کنین؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین....... تیپ و قیافه با زبون دراز نسبت معکوس داره..... اونایی که گیر همچین عجوبه هایی افتادن لایک کنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین لذتی که تو ناخونک زدن به نون خشک هست ، تو خوردن شیشلیک شاندیز تومشهد نیست !!! میگی نه امتحان کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش دقت کردین این دخترایی که برنزه کردن سیــــــاه شدن و ساپورت قرمز میپوشن ، شبیه انبردست میشن :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین قیمت آب لیمو از خود لیمو کمتره نمیدونم چجوری حساب میشه قیمت ها که اینجوری میشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین !؟ آدمایى که تو اتوبوس و مترو جاشونُ میدن به بقیه اصرار عجیبى دارن بعد از بلند شدن به دوردستها نگاه کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین فقط ی ایرانی میتونه بعد از قفل کردن در ماشین اونو امتحان کنه(هی سعی کنه در ماشینو باز کنه تا مطمئن بشه بسته شده)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین تو این فیلمهای ترسناک طرف می خاد فرار کنه ماشین هیچوقت روشن نمیشه؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین سریع ترین جواب به “ چی گفتی ” ، “ هیچی بابا ” میباشد ؟ D:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین وقتی همه جا ساکته و هیچکس نیست صدا های عجیب و غریب میاد؟؟؟ من موندم صدای ﭘا از کجا میاد!!! همش رو اعصاب منه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی ترافیکه و پشت فرمونی لاینی که توشی قفل و بی حرکته ، لاین بقل مثلِ اسب دارن میرن ؛ لاینو که عوض میکنی اینجا قفل میشه ، لاین قبلی شروع به حرکت میکنه ؟؟؟ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی حوصله ات سر میره، اولین جایی که میری سر یخچاله؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین رژیم آدمای چاق همیشه از فردا شروع میشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی می خوای یه بسته رو با آژانس بفرستی تویوتا کمری می فرستن ولی وقتی خودت می خوای با آژانس جایی بری پیکان مدل ۴۸ می فرستن ! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین پسرا 10دقیقه حاضر می شن،4 ساعت میرن بیرون...! دخترا 4 ساعت حاضر میشن ، 10دقیقه می رن بیرون...! . پسرا (._.) دخترا (*._. ) توجه نمودین عایا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین با اینکه این" کثافت "با این "کصافطططط" از نظر معنی فرقی با هم ندارن ولی تو دومی یه انرژی نهفته که آدم باهاش حال میکنه. شما اینجوری فکر نمی کنین؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین با اینکه این" کثافت "با این "کصافطططط" از نظر معنی فرقی با هم ندارن ولی تو دومی یه انرژی نهفته که آدم باهاش حال میکنه... شما اینجوری فکر نمی کنین؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین....... تیپ و قیافه با زبون دراز نسبت معکوس داره..... اونایی که گیر همچین عجوبه هایی افتادن لایک کنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین لذتی که تو ناخونک زدن به نون خشک هست ، تو خوردن شیشلیک شاندیز تومشهد نیست !!! میگی نه امتحان کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش دقت کردین این دخترایی که برنزه کردن سیــــــاه شدن و ساپورت قرمز میپوشن ، شبیه انبردست میشن :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین قیمت آب لیمو از خود لیمو کمتره نمیدونم چجوری حساب میشه قیمت ها که اینجوری میشه