بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن دندانها را سپید میکند و تکرار هر شب خاطرات موها را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت نکن زمزمه کن گاهی ! قدم بزن در کوچه های زندگی و گاهی آرام پرواز کن این آبی بیکران مال تو نباشد … مال کیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نزدیک نشوید من ناقل بدترین بیماری مهلک جهان هستم من ساده ام….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن ؛ همیشه توانستن نیست …. ! گاهی خواستن داغ بزرگی است که تا ابد بر دلت می ماند … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبر ها پر است از جوانانی که می خواستند در پیری توبه کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دورنماها خواستنی ترند مثل سراب مثل فردا مثل تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــَشنگ تـَرین و زیبـــاتـَرین ســاعت ِ دُنیا ساعَتے بــُود کـِـﮧ دیدَمـِـت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـآی پـسـری ک ِ میـخــآی شـوووَرم بشـی هیچـی، خــوشـآ بـه سـَعـآدَتـت دیگـه ـاَز خـدآ چی میـخــآی؟! چیـکـآر کـردی ک ِ ـانقـَد خـدـآ دوستـت دـآرـه کصـآفط خدـآ شـآنس بده وـآلـآ.. مـُفت خـوشبـَخت شـُدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم … همانند سربازی که سالهاست در مقرّی متروکه ، بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــدر باید بگذرد تا مـن در مـرور خـاطراتم وقتی از کنار تــو رد میشوم، تنـــم نلــرزد… بغضــم نگیــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که قاصدکی را ، فوت کنی تا عطر نفس هایت را با خود بیاورد برای دلم کافیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پنجره ای زیباست اگر “تو” میان قاب آن طلوع کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو که میرسم مکث میکنم ! انگار در زیباییت چیزی را جا گذاشته ام ، مثلا … در صدایت ، آرامش یا در چشم هایت ، زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچ مزه ای عوض نمی کنم نمک چهره ات را ولی متعجبم … از شیرینی لبانت در این نمکزار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … آدم آفریدی یا تخم مرغ ؟ چرا همه تو زرد از آب در میان ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریتـهای سـوخته هـمـ ، روزی درختـ های شـادابی بـوده اند! مثل مـا ، که روزگـاری می خنـدیدیـمـ قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن دندانها را سپید میکند و تکرار هر شب خاطرات موها را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت نکن زمزمه کن گاهی ! قدم بزن در کوچه های زندگی و گاهی آرام پرواز کن این آبی بیکران مال تو نباشد … مال کیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نزدیک نشوید من ناقل بدترین بیماری مهلک جهان هستم من ساده ام….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن ؛ همیشه توانستن نیست …. ! گاهی خواستن داغ بزرگی است که تا ابد بر دلت می ماند … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبر ها پر است از جوانانی که می خواستند در پیری توبه کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دورنماها خواستنی ترند مثل سراب مثل فردا مثل تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــَشنگ تـَرین و زیبـــاتـَرین ســاعت ِ دُنیا ساعَتے بــُود کـِـﮧ دیدَمـِـت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـآی پـسـری ک ِ میـخــآی شـوووَرم بشـی هیچـی، خــوشـآ بـه سـَعـآدَتـت دیگـه ـاَز خـدآ چی میـخــآی؟! چیـکـآر کـردی ک ِ ـانقـَد خـدـآ دوستـت دـآرـه کصـآفط خدـآ شـآنس بده وـآلـآ.. مـُفت خـوشبـَخت شـُدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم … همانند سربازی که سالهاست در مقرّی متروکه ، بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــدر باید بگذرد تا مـن در مـرور خـاطراتم وقتی از کنار تــو رد میشوم، تنـــم نلــرزد… بغضــم نگیــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که قاصدکی را ، فوت کنی تا عطر نفس هایت را با خود بیاورد برای دلم کافیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پنجره ای زیباست اگر “تو” میان قاب آن طلوع کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو که میرسم مکث میکنم ! انگار در زیباییت چیزی را جا گذاشته ام ، مثلا … در صدایت ، آرامش یا در چشم هایت ، زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچ مزه ای عوض نمی کنم نمک چهره ات را ولی متعجبم … از شیرینی لبانت در این نمکزار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … آدم آفریدی یا تخم مرغ ؟ چرا همه تو زرد از آب در میان ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریتـهای سـوخته هـمـ ، روزی درختـ های شـادابی بـوده اند! مثل مـا ، که روزگـاری می خنـدیدیـمـ قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد