بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل بازی شطرنج میمونه! اگه بلد نباشی همه میخوان یادت بدن وقتی هم که یاد گرفتی همه میخوان شکستت بدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم: امشب تولدمه، چی میخوای بم کادو بدی…؟! برگشته میگه: دیشب رفتی ماست خریدی بقیه پولش واسه خودت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره زنگ زده میگه چیکار میکنی؟ میگم: دارم دوسیب میکشم … میگه بهت نمیاد نقاش باشی تا چش و گوشش باز نشده برم بگیرمش این زن زندگیه والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ! ﯾﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻟﺸﺘﺖ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ، ﻭﻟﯽ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺑﮑﻨﯽ ﺗﻮ ﺩﻣﺎﻏﺶ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین سر هر موضوعی که تو خونه دعوا میشه نتیجه اینه که تو زیاد میری اینترنت ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ ﭼﺮﺍ ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ ؟ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﻢ ﺯﻧﺪﮔﻴﺴﺖ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند معشوق نیست او خود عشق است… کدامین معشوق می تواند بگوید: صدبار اگر توبه شکستی باز ای ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعــــضی وقتــــــا .. دَردت اونقـــــدر شخصـــی میشه … که با خــــودتم حَرفــــــــــــــ نــــمی زنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین زندگی مثل دکمه ی پیراهن میمونه اولی رو که اشتباه میبندی تا اخر اشتباه میبندی بدبختی اینجاس که تهش میفهمی اشتباه بستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار ِ تخت ِ من … دیواری است … که معنای ِ سرکوب ِ شبانه را می داند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا آموخت غرقش کنم هر که از حدش گذشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که قلبتو باختی دیگه تا آخر عمر چیزی رو نمی بری…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی هـا سـنگـن ولــی انقـــــد خـۅش شـانسـن ڪه واسـه بقیـــــه بـــــت میشـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون ﺑﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻫﻨﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﻤﯿﺎﻡ …!!! . . . . . . . خـرﻩ ! ﺧـــــــــﺮ … ایشالا ﺍﺯ ﮔﺸﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل کلاف های سر در گم است … هرچه میبافم تمام نمیشود این برزخ لعنتی ..! انگار کسی آن طرف دیوارهای بلند، جایی که من نمیبینم نخ ها را میکِشد و احساسم را نخکش میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دوست دارم هر چند گاهی به طرز نومید کننده ای در اندوه بسر می برم، ولی با این حال در آن زمان می‌دانم، و مطمئن هستم، که هنوز زنده بودن و زندگی کردن چیز باشکوهیست …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل بازی شطرنج میمونه! اگه بلد نباشی همه میخوان یادت بدن وقتی هم که یاد گرفتی همه میخوان شکستت بدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم: امشب تولدمه، چی میخوای بم کادو بدی…؟! برگشته میگه: دیشب رفتی ماست خریدی بقیه پولش واسه خودت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره زنگ زده میگه چیکار میکنی؟ میگم: دارم دوسیب میکشم … میگه بهت نمیاد نقاش باشی تا چش و گوشش باز نشده برم بگیرمش این زن زندگیه والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ! ﯾﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻟﺸﺘﺖ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ، ﻭﻟﯽ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺑﮑﻨﯽ ﺗﻮ ﺩﻣﺎﻏﺶ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین سر هر موضوعی که تو خونه دعوا میشه نتیجه اینه که تو زیاد میری اینترنت ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ ﭼﺮﺍ ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ ؟ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﻢ ﺯﻧﺪﮔﻴﺴﺖ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند معشوق نیست او خود عشق است… کدامین معشوق می تواند بگوید: صدبار اگر توبه شکستی باز ای ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعــــضی وقتــــــا .. دَردت اونقـــــدر شخصـــی میشه … که با خــــودتم حَرفــــــــــــــ نــــمی زنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین زندگی مثل دکمه ی پیراهن میمونه اولی رو که اشتباه میبندی تا اخر اشتباه میبندی بدبختی اینجاس که تهش میفهمی اشتباه بستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار ِ تخت ِ من … دیواری است … که معنای ِ سرکوب ِ شبانه را می داند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا آموخت غرقش کنم هر که از حدش گذشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که قلبتو باختی دیگه تا آخر عمر چیزی رو نمی بری…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی هـا سـنگـن ولــی انقـــــد خـۅش شـانسـن ڪه واسـه بقیـــــه بـــــت میشـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون ﺑﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻫﻨﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﻤﯿﺎﻡ …!!! . . . . . . . خـرﻩ ! ﺧـــــــــﺮ … ایشالا ﺍﺯ ﮔﺸﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل کلاف های سر در گم است … هرچه میبافم تمام نمیشود این برزخ لعنتی ..! انگار کسی آن طرف دیوارهای بلند، جایی که من نمیبینم نخ ها را میکِشد و احساسم را نخکش میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دوست دارم هر چند گاهی به طرز نومید کننده ای در اندوه بسر می برم، ولی با این حال در آن زمان می‌دانم، و مطمئن هستم، که هنوز زنده بودن و زندگی کردن چیز باشکوهیست …