بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سرد ترین جملاتی که میشنویم واقعی ترین جملات هستند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایـــد تنــــهـــا کســـــی نیستم کـــه دوستــــت دارم امـــــــا کــــســـی هستم کـــه تـــنـــهـــا تـــــــــــو را دوســـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــرد نیستم… اما حرفم یکی است… “تـــــــــــــو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیامتی ست از لحظه ای که زنگ تلفن بلند می شود از جا می پرم تا لحظه ای که مثل همیشه تو نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره پایان نامه “دوست داشتنت” تمام شد اما هنوز اول راهم چون قرار است برای دفاع جلوی “زندگی” بایستم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســر و ته این حــــــــــــــــــــرف‌ها را که بزنم، باز هم تویـــــی که در ســَــرم تــــهِ حرف‌ها را می‌زنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر باور نبودنت زخم میزند باران ِ بی موقع ِ بهاری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب چو در بستم و مست از می نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت، جوابش کردم منزل مردم بیگانه چو شد خانه ی چشم آن قدر گریه نمودم که خرابش کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه کسی که از یک آدرس تنها پلاکش را می داند در ازدحام آدمها و خیابانها بدنبال دستهایت می گردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پا چلفتی است دلم هر لحظه یادت می افتد می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پُشتم را خالی کنی نمی‌افتم میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدارت دل چسب و دوریت دلگیراست دوریت را به شوق دیدارت سر می کنم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را هاله مهتاب کردم صدای لحظه ها را خواب کردم به یاد چشم هایت ، نازنینم تمام آسمان راقاب کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همتا هم ندارى که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم شاید مثلش را پیدا کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببار باران… من سفر کرده ای دارم که یادم رفت پشت سرش آب بریزم چون باورم نمیشد که برود ، اما رفت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید حرف زد گاه باید سکوت کرد حرف دل که گفتنی نیست! باید آدمش باشد کسی که با یک نگاه کردن به چشمت تا ته بغضت را بفهمد…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سرد ترین جملاتی که میشنویم واقعی ترین جملات هستند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایـــد تنــــهـــا کســـــی نیستم کـــه دوستــــت دارم امـــــــا کــــســـی هستم کـــه تـــنـــهـــا تـــــــــــو را دوســـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــرد نیستم… اما حرفم یکی است… “تـــــــــــــو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیامتی ست از لحظه ای که زنگ تلفن بلند می شود از جا می پرم تا لحظه ای که مثل همیشه تو نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره پایان نامه “دوست داشتنت” تمام شد اما هنوز اول راهم چون قرار است برای دفاع جلوی “زندگی” بایستم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســر و ته این حــــــــــــــــــــرف‌ها را که بزنم، باز هم تویـــــی که در ســَــرم تــــهِ حرف‌ها را می‌زنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر باور نبودنت زخم میزند باران ِ بی موقع ِ بهاری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب چو در بستم و مست از می نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت، جوابش کردم منزل مردم بیگانه چو شد خانه ی چشم آن قدر گریه نمودم که خرابش کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه کسی که از یک آدرس تنها پلاکش را می داند در ازدحام آدمها و خیابانها بدنبال دستهایت می گردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پا چلفتی است دلم هر لحظه یادت می افتد می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پُشتم را خالی کنی نمی‌افتم میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدارت دل چسب و دوریت دلگیراست دوریت را به شوق دیدارت سر می کنم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را هاله مهتاب کردم صدای لحظه ها را خواب کردم به یاد چشم هایت ، نازنینم تمام آسمان راقاب کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همتا هم ندارى که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم شاید مثلش را پیدا کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببار باران… من سفر کرده ای دارم که یادم رفت پشت سرش آب بریزم چون باورم نمیشد که برود ، اما رفت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید حرف زد گاه باید سکوت کرد حرف دل که گفتنی نیست! باید آدمش باشد کسی که با یک نگاه کردن به چشمت تا ته بغضت را بفهمد…