بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمان کن بی خوابی هایم را با قرص آغوشت بی آغوش تو هیچ خورشیدی صبح فردا را برای من نمی آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال عطرهای گرانقیمت! آدم ها باید مثل تو بوی معرفت بدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار همیشه خوب میگذرد البته نه براى من ، بلکه از روى من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما فقط روز تو یه دنیا زندگی می کنن شبا هرکی تو دنیای خودش پرسه می زنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که همراه اول و آخر خداست هیچکس تنها نیست روزگارتان خدایی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمانی که صداقت گل نایابی ست و محبت نیز هم من به تکرار غریبانه ترین جمله ی قرن : دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان اشتباه او را من دادم سکوت کردم تا به دوست داشتنم شک نکند ! حالا ، سهم من از زندگی شد یک آه سهم او شد زندگی کنار دیگری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پایان رسیده ام امانقطه نمی گذارم یک ویرگول میگذارم ، این هم امیدیست شایدکه برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را انبار میکنم این روزها هرچه را انبارکنی گران تر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد یادت را جا گذاشتی … نمی خواهم عمری به این امید باشم که برای بردنش بر می گردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش برای خودم برنامه ریزی کردم شبا تا صب بیدار صبا تا شب سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوب قصه های من! دلتنگت شده ام حجمش را میخواهی ؟ دریا را تصور کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنهایی خیالم تو را مهمان رویاهایم کرده ام و آرام میگویم : “دلتنگت هستم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو روت خندیدم به خاطر این بود که نخواستم تو روت بالا بیارم اینو بفهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش روزهای زندگیم کوتاه بود به تعداد نخ های یک پاکت سیگار کم است میدانم ، اما با عشق تو دود میشدند و بر باد می رفتند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل قاصدکها که می آید از سوی من  با هر بادی که می وزد ، با هر نسیم بدان قاصدکی دلتنگ ، روان به سوی توست…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمان کن بی خوابی هایم را با قرص آغوشت بی آغوش تو هیچ خورشیدی صبح فردا را برای من نمی آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال عطرهای گرانقیمت! آدم ها باید مثل تو بوی معرفت بدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار همیشه خوب میگذرد البته نه براى من ، بلکه از روى من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما فقط روز تو یه دنیا زندگی می کنن شبا هرکی تو دنیای خودش پرسه می زنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که همراه اول و آخر خداست هیچکس تنها نیست روزگارتان خدایی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمانی که صداقت گل نایابی ست و محبت نیز هم من به تکرار غریبانه ترین جمله ی قرن : دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان اشتباه او را من دادم سکوت کردم تا به دوست داشتنم شک نکند ! حالا ، سهم من از زندگی شد یک آه سهم او شد زندگی کنار دیگری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پایان رسیده ام امانقطه نمی گذارم یک ویرگول میگذارم ، این هم امیدیست شایدکه برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را انبار میکنم این روزها هرچه را انبارکنی گران تر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد یادت را جا گذاشتی … نمی خواهم عمری به این امید باشم که برای بردنش بر می گردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش برای خودم برنامه ریزی کردم شبا تا صب بیدار صبا تا شب سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوب قصه های من! دلتنگت شده ام حجمش را میخواهی ؟ دریا را تصور کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنهایی خیالم تو را مهمان رویاهایم کرده ام و آرام میگویم : “دلتنگت هستم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو روت خندیدم به خاطر این بود که نخواستم تو روت بالا بیارم اینو بفهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش روزهای زندگیم کوتاه بود به تعداد نخ های یک پاکت سیگار کم است میدانم ، اما با عشق تو دود میشدند و بر باد می رفتند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل قاصدکها که می آید از سوی من  با هر بادی که می وزد ، با هر نسیم بدان قاصدکی دلتنگ ، روان به سوی توست…