بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ساعت ها گفتم بخوابند که بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایعه کنید که “ختم” من است دلتنگش شده ام شاید اینگونه بیاید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت! همه چیز بنا بر فطرت است “خوب ها ” دوست داشتنی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانی مشکلات فردای شما را حل نمی کند انرژی و توان امروز شما را از بین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سکوت چه زیباست وقتی میدانی همه دروغ می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشم ساده ترین حرف اشکم را در می آورد یاد تو که جای خود دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای تنهایی مرگ بود آنوقت کسی از ترس جونش کسی رو تنها نمیذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم روزگار همین است زورش را به رخ آدم های خسته میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدیم خاکستر سیگار! با هزار دست هم نمیشه سالم بلندمون کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر به زندگی ام سرک نکش! 
کوتاه تر از خوابهای من 
دیواری ندیده ای؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق ! 
ماندگار باش نه یادگار! من یادگاری زیاد دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر … شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد؟ اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه : چــند ســال بــعد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و شب خلق شدبرای گریه کردن برای بغل کردن بالشت برای زل زدن به تاریکی برای نخوابیدن و خاطره ها را مرور کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا بودنت جور نمی شود من که تمام پازلهای تنهایی ام را درست چیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی اما در کوچه های ذهنم قدم میزنی شاید عزیز بودن همین است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ساعت ها گفتم بخوابند که بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایعه کنید که “ختم” من است دلتنگش شده ام شاید اینگونه بیاید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت! همه چیز بنا بر فطرت است “خوب ها ” دوست داشتنی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانی مشکلات فردای شما را حل نمی کند انرژی و توان امروز شما را از بین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سکوت چه زیباست وقتی میدانی همه دروغ می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشم ساده ترین حرف اشکم را در می آورد یاد تو که جای خود دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای تنهایی مرگ بود آنوقت کسی از ترس جونش کسی رو تنها نمیذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم روزگار همین است زورش را به رخ آدم های خسته میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدیم خاکستر سیگار! با هزار دست هم نمیشه سالم بلندمون کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر به زندگی ام سرک نکش! 
کوتاه تر از خوابهای من 
دیواری ندیده ای؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق ! 
ماندگار باش نه یادگار! من یادگاری زیاد دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر … شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد؟ اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه : چــند ســال بــعد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و شب خلق شدبرای گریه کردن برای بغل کردن بالشت برای زل زدن به تاریکی برای نخوابیدن و خاطره ها را مرور کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا بودنت جور نمی شود من که تمام پازلهای تنهایی ام را درست چیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی اما در کوچه های ذهنم قدم میزنی شاید عزیز بودن همین است