بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی دوستم داشته باش آدمای دنیا ... چشم دیدن.. عشق رو ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از بند اویزان کنید! سر و ته...! شاید فکرش از سرم  بیفتد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته ما خوب نیستیم ولی مثل بعضی ها لجن تو جوب نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد ی عاشق بی صداست ولی چون چوب خدا صدا نداره  همه تو بخند می فهمی بعدا!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی دوستم داشته باش آدمای دنیا ... چشم دیدن.. عشق رو ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از بند اویزان کنید! سر و ته...! شاید فکرش از سرم  بیفتد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته ما خوب نیستیم ولی مثل بعضی ها لجن تو جوب نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد ی عاشق بی صداست ولی چون چوب خدا صدا نداره  همه تو بخند می فهمی بعدا!!