بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس... همیشه یکی هست که هولت بده... چه روی تاب باشی... چه لب پرتگاه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا برای رسیدن به جایی  بعضیا بعد از رسیدن به جایی همه چیزو زیر پا میزارن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته ام هر روز پشت پنجره می ایستی شاید دوباره بر گردد فکر میکنی! چه فایده؟ هیچکس,حتی به اشتباه دو بار به کوچه ی بن بست نمیرود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها زود پشیمان می شوند... گاه از گفته ها یشان... گاه از نگفته هایشان... اما سراغ ندارم کسی را که از لبخند زدن پشیمان شده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که میخوری مزه مزه اش کن نمکش آشناست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد خواه ک زیاده ولی ما بزرگواریم با یه لبخند  کفرشونو در میاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به وجود تو زنده است و گرنه خیلی وقته مرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم  زیرا سکوت من فریاد است  اشک میریزم چون اشک من احساسات زنده من است اما نمی دونم اون بی معرفت اصلا احساس داره یا نه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ت باشه هیچ وقت خوبی ها از بین نمی رود این تویی که خوبی را فراموش میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید را در آغوش گرفته ایی پاهایت را به بوسه دریا سپرده ایی موهایت را به دست نسیم.. چه خوش غیرتم من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه کسایی که هیجکس دوسشون نداره و اونها هم توقع دوست داشتن رو از کسی ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش نده حرفایی که رو تخت میشنوی حقیقت حرفایییه که تو بحث میشنوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نگذر نوشته هایی که تو را اشک یا عشق می بخشد قلب نویسنده اش را هزاران بار سلاخی کرده اند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا,خداوندا قرارم باش و یارم باش جهان تاریکی محض است می ترسم کنارم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تعویض نکنید!!! به خدا گاهی می توان رابطه ها را تعمیر کرد! حتی با یک لبخند عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چیزیه که من هستم اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی باشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس... همیشه یکی هست که هولت بده... چه روی تاب باشی... چه لب پرتگاه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا برای رسیدن به جایی  بعضیا بعد از رسیدن به جایی همه چیزو زیر پا میزارن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته ام هر روز پشت پنجره می ایستی شاید دوباره بر گردد فکر میکنی! چه فایده؟ هیچکس,حتی به اشتباه دو بار به کوچه ی بن بست نمیرود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها زود پشیمان می شوند... گاه از گفته ها یشان... گاه از نگفته هایشان... اما سراغ ندارم کسی را که از لبخند زدن پشیمان شده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که میخوری مزه مزه اش کن نمکش آشناست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد خواه ک زیاده ولی ما بزرگواریم با یه لبخند  کفرشونو در میاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به وجود تو زنده است و گرنه خیلی وقته مرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم  زیرا سکوت من فریاد است  اشک میریزم چون اشک من احساسات زنده من است اما نمی دونم اون بی معرفت اصلا احساس داره یا نه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ت باشه هیچ وقت خوبی ها از بین نمی رود این تویی که خوبی را فراموش میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید را در آغوش گرفته ایی پاهایت را به بوسه دریا سپرده ایی موهایت را به دست نسیم.. چه خوش غیرتم من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه کسایی که هیجکس دوسشون نداره و اونها هم توقع دوست داشتن رو از کسی ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش نده حرفایی که رو تخت میشنوی حقیقت حرفایییه که تو بحث میشنوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نگذر نوشته هایی که تو را اشک یا عشق می بخشد قلب نویسنده اش را هزاران بار سلاخی کرده اند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا,خداوندا قرارم باش و یارم باش جهان تاریکی محض است می ترسم کنارم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تعویض نکنید!!! به خدا گاهی می توان رابطه ها را تعمیر کرد! حتی با یک لبخند عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چیزیه که من هستم اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی باشی