بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرز تهیه پیاز :  روغن را در ماهیتابه میریزیم  پیاز را در آن خرد میکنیم .. .. .. .. .. بعد میریم سراغ وات ساپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم :مامان سر تو از گوشی در بیار از گرسنگی مردیم  آبحیم:بیگ لایک بابام:با اجازه کپی مامانم:غلط زیادی نکنید بلاکتون میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد خودم را به خواب بزنم...و تو آرام بیایی بالا ی سرم و عاشقانه نگاهم کنی... و من ناگهان چشم هایم را باز کنم و بگویم: پخخخخخخخخخ!!! و تو سکته کنی بمیری راحت شم ازت والا انقد بدم میاد ازت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق الناس همیشه پول نیست گاهی دل است که گرفتی و پس ندادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت حوا,خودت بودی و آدمت! و گرنه آدم تو هم به هوای دیگری می رفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما رو ببین به خودت نناز..مشتی ما از سختی میگیم شـــــــــــما از شکسته عشقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی دیر متولد شدم و تو.... سهم دیگری شدی! زود میروم و منتظرت خواهم ماند... شاید... در جهانی دیگر دنیایم شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سقوطی پایان کار نیست... باران را ببین... سقوط باران قشنگ ترین آغاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فالگیر بگو خط عمر من کف دست هایم نیست... رد پاهای او را نگاه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجایی که من هستم تمام شهر معلومه...کنارم خیلیا هستن دلم پیش تو آرومه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از اون شباست که گوشه لبامو گاز میگیرم از تنهایی که صدا هق  هقم از اتاقم بیرون نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرهم زخم های کهنه ام کنج لبان توست... بوسه نمی خواهم در تنهایی...!! چیزی بگو عشقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه بحث میکنم نه توضیح میخواهم نه توضیح می دهم نه دنبال دلیل می گردم فقط میبینم ,سکوت میکنم و فاصله میگیرم... خودت و تنهایی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفند که باشی... هر چوپونی واست تعیین تکلیف میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در کنار خودت نیستی و نمیدانی در کنار تو بودن چه حالی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال نکن اگر برای کسی تمام شدی امیدی هست! خورشید... از آنجا که غروب می کند,طلوع می نمی کند...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرز تهیه پیاز :  روغن را در ماهیتابه میریزیم  پیاز را در آن خرد میکنیم .. .. .. .. .. بعد میریم سراغ وات ساپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم :مامان سر تو از گوشی در بیار از گرسنگی مردیم  آبحیم:بیگ لایک بابام:با اجازه کپی مامانم:غلط زیادی نکنید بلاکتون میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد خودم را به خواب بزنم...و تو آرام بیایی بالا ی سرم و عاشقانه نگاهم کنی... و من ناگهان چشم هایم را باز کنم و بگویم: پخخخخخخخخخ!!! و تو سکته کنی بمیری راحت شم ازت والا انقد بدم میاد ازت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق الناس همیشه پول نیست گاهی دل است که گرفتی و پس ندادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت حوا,خودت بودی و آدمت! و گرنه آدم تو هم به هوای دیگری می رفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما رو ببین به خودت نناز..مشتی ما از سختی میگیم شـــــــــــما از شکسته عشقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی دیر متولد شدم و تو.... سهم دیگری شدی! زود میروم و منتظرت خواهم ماند... شاید... در جهانی دیگر دنیایم شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سقوطی پایان کار نیست... باران را ببین... سقوط باران قشنگ ترین آغاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فالگیر بگو خط عمر من کف دست هایم نیست... رد پاهای او را نگاه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجایی که من هستم تمام شهر معلومه...کنارم خیلیا هستن دلم پیش تو آرومه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از اون شباست که گوشه لبامو گاز میگیرم از تنهایی که صدا هق  هقم از اتاقم بیرون نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرهم زخم های کهنه ام کنج لبان توست... بوسه نمی خواهم در تنهایی...!! چیزی بگو عشقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه بحث میکنم نه توضیح میخواهم نه توضیح می دهم نه دنبال دلیل می گردم فقط میبینم ,سکوت میکنم و فاصله میگیرم... خودت و تنهایی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفند که باشی... هر چوپونی واست تعیین تکلیف میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در کنار خودت نیستی و نمیدانی در کنار تو بودن چه حالی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال نکن اگر برای کسی تمام شدی امیدی هست! خورشید... از آنجا که غروب می کند,طلوع می نمی کند...!