بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام خدا رو باش با اینکه همیشه میتونه مچمو بگیره ولی دستمونو میگیره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ی جمع و تفریق ندارم, ی ضرب خــــــــــــرابتمً!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی دل بستن به کسی است.که بدانی ب تو تعلق ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عشق هم می شکند می شکنم همراهش...همه زندگیم رفت مگذاشت روم همراهش او که هر بار مرا سایه ی خودمی خواند کجاست...در وداع آخرش سایه اش را هم نبرد همراهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز است از دیگران فاصله بگیری اگر اهمیت دادند ارزشت را میدانند و اگر ندادند تو خواهی فهمید ک کجا ایستاده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شمال کتری تا کرانه های مه گرفتن استکان زیر چتر دست هایت همیشه خیس میماند لب تر کن تا ب جان همه قند های کله سماور برایت بخونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه در گیرت نباشم رفیق!؟ وقتی فندک یادگاریت سیگاریم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره,یکی میشه همه ی زندگیت! ولی هیچ جای زندگیت حضور نداره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر از تو نوشتم تا آینه هم در انعکاس تصویرت شکست  دیگر نه قلب مرا درمانی است نه اینه شکسته را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات قهر نمی کنی که بری واسه همیشه قهر میکنی که بفهمی واسه طرفت چقدر ارزش داری...ما که نفهمیدیم هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان اگر زبان عشق باشد تشنگی هم می تواند سرور آبهای جهان شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی! مــرا یاد نمیکند... ولی باز میخواهمش... چه غرور بی غیرتی دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی من جـــز با تو با هر کس که باشم باز تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا حافظی میکنیم چـــه انرژی می خواهد کنترل اولین قطره اشک برای نچکیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشی هم حسود میشی هم خود خواه هم دیوونه هم تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای می نوشم که با غفلت فراموشت کنم ولی از اشک فنجان چر شده است....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام خدا رو باش با اینکه همیشه میتونه مچمو بگیره ولی دستمونو میگیره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ی جمع و تفریق ندارم, ی ضرب خــــــــــــرابتمً!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی دل بستن به کسی است.که بدانی ب تو تعلق ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عشق هم می شکند می شکنم همراهش...همه زندگیم رفت مگذاشت روم همراهش او که هر بار مرا سایه ی خودمی خواند کجاست...در وداع آخرش سایه اش را هم نبرد همراهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز است از دیگران فاصله بگیری اگر اهمیت دادند ارزشت را میدانند و اگر ندادند تو خواهی فهمید ک کجا ایستاده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شمال کتری تا کرانه های مه گرفتن استکان زیر چتر دست هایت همیشه خیس میماند لب تر کن تا ب جان همه قند های کله سماور برایت بخونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه در گیرت نباشم رفیق!؟ وقتی فندک یادگاریت سیگاریم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره,یکی میشه همه ی زندگیت! ولی هیچ جای زندگیت حضور نداره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر از تو نوشتم تا آینه هم در انعکاس تصویرت شکست  دیگر نه قلب مرا درمانی است نه اینه شکسته را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات قهر نمی کنی که بری واسه همیشه قهر میکنی که بفهمی واسه طرفت چقدر ارزش داری...ما که نفهمیدیم هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان اگر زبان عشق باشد تشنگی هم می تواند سرور آبهای جهان شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی! مــرا یاد نمیکند... ولی باز میخواهمش... چه غرور بی غیرتی دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی من جـــز با تو با هر کس که باشم باز تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا حافظی میکنیم چـــه انرژی می خواهد کنترل اولین قطره اشک برای نچکیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشی هم حسود میشی هم خود خواه هم دیوونه هم تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای می نوشم که با غفلت فراموشت کنم ولی از اشک فنجان چر شده است....