بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواس من همیشه جمع بود جمع تو و این را معلم ریاضی نمیدانست و مرا مردود میکرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال تو می ارزد به داشتنِ همه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش اورژانـس “بــغـــــــل” داشــتـیـم! زنـگــ مـی زدیم اونی که میخواستیم میومد، خـودمــون رو مـینـداخـتـیـم تـوی بـغـــلـش … بـدون فـکـــر یه نـمـوره آروم مـی شــدیـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نگاهشان رو به توست تو لبخندشان را میبینی من تیزیِ دندانشان را … پس ؛ نپرس چرا مضطربم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود ! تو گندم را بی اعتبار کردی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل فصلِ زندگی را جستجو کردم ابر بسیار دیدم ! اما هیچ بارانی چون تو مرا به دریا نبرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــــه دلتنگی به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست گاه به علت حضور کسی در کنارت استـــــــ که حواسش به تــــــــو نیستــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگى در من بالا زده! نه سکوت نه موسیقى نه حتى سیگار … هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگى را تسکین نمى دهد جز عطر تنت لعنتى …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای یک نفر تنگ است… نه میدانم نامش چیست… و نه میدانم چه می کند… حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم… رنگ موهایش را نمی دانم… لبخندش را هم… فقط میدانم که باید باشد و نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کن که عادت نکنی که اگه عادت کنی نمی تونی عادت نکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر تنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجه که بودم کشتی هایم غرق که میشد سریع دفتر مشقم را می کندم و دوباره یکی عین آن را میساختم,حالا... مدت هاست کشتی هایم غرق شده در حسرت آنم که چرا....؟دیگر دفتر مشقی ندارم!؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شب رو ب خاطر سکوتش دوس دارم تا بتونم دادم رو برسونم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مث پرگاره هر چی فاصله بیشتر وسعت عشق بزرگتر پس اگه به عشقت ایمان داری نگران نباش بزار دنیا هر چی می خواد فاصله بندازه بین تو و عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد وزید عشق به ارمغان آورد,یاران بارید عشق در دلم جوانه زد,برف بارید عشقم یخ بست,عشق رفت دلم خشک زد!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواس من همیشه جمع بود جمع تو و این را معلم ریاضی نمیدانست و مرا مردود میکرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال تو می ارزد به داشتنِ همه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش اورژانـس “بــغـــــــل” داشــتـیـم! زنـگــ مـی زدیم اونی که میخواستیم میومد، خـودمــون رو مـینـداخـتـیـم تـوی بـغـــلـش … بـدون فـکـــر یه نـمـوره آروم مـی شــدیـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نگاهشان رو به توست تو لبخندشان را میبینی من تیزیِ دندانشان را … پس ؛ نپرس چرا مضطربم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود ! تو گندم را بی اعتبار کردی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل فصلِ زندگی را جستجو کردم ابر بسیار دیدم ! اما هیچ بارانی چون تو مرا به دریا نبرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــــه دلتنگی به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست گاه به علت حضور کسی در کنارت استـــــــ که حواسش به تــــــــو نیستــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگى در من بالا زده! نه سکوت نه موسیقى نه حتى سیگار … هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگى را تسکین نمى دهد جز عطر تنت لعنتى …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای یک نفر تنگ است… نه میدانم نامش چیست… و نه میدانم چه می کند… حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم… رنگ موهایش را نمی دانم… لبخندش را هم… فقط میدانم که باید باشد و نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کن که عادت نکنی که اگه عادت کنی نمی تونی عادت نکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر تنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجه که بودم کشتی هایم غرق که میشد سریع دفتر مشقم را می کندم و دوباره یکی عین آن را میساختم,حالا... مدت هاست کشتی هایم غرق شده در حسرت آنم که چرا....؟دیگر دفتر مشقی ندارم!؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شب رو ب خاطر سکوتش دوس دارم تا بتونم دادم رو برسونم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مث پرگاره هر چی فاصله بیشتر وسعت عشق بزرگتر پس اگه به عشقت ایمان داری نگران نباش بزار دنیا هر چی می خواد فاصله بندازه بین تو و عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد وزید عشق به ارمغان آورد,یاران بارید عشق در دلم جوانه زد,برف بارید عشقم یخ بست,عشق رفت دلم خشک زد!!!