بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه سلطنت بلد نباشم سلطنت نمیکنمٍ اگه زندگی بلد نباشم زندگی نمیکم اما اگه دوست داشتن رو بلد نباشم به خاطره تو یاد میگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از دوری تو چیزی جز دلتنگی به اندازه دریاها ،نگاهی تاریک همچون شب های بدون مهتاب و لحظه هایی که ثانیه به ثانیه میگذرند نیست .پس ای دوست بشنو صدای دلتنگی مرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارانی من باران پرستم تودریایی من امواج تو هستم اگر روزی بپرسی باز گویم: تو من هستی و من نقش تو هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن خدا بهترین نعمتش رو به بهترین بنده ش میده … ولی من که بهترین بنده ش نیستم ..پس چرا تورو به من داده ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم در نگاهت کرد برخورد خدامرگت دهد حالم به هم خورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقته نیومدی به خاطره نیومدنت مامانم و بابام هر شب باهم دعوا دارن! مهم نیست با چه ماشینی میای! مهم نیست با چه لباسی میای فقط بیا و این آشغال ها رو از دم خونه بردار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون توی دنیا یه قلب هست که فقط برای تو میتپه ….. و اونم قلب خودته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز جهانی بلایای طبیعی هستش  . . . روزت مبارک *بلا *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فوووووووووت فووووووووووت فوت فوووووت فوووووووووووووووووووووووو وووووووووت فووووت فوووووووووت فووووووووووووووووووووت فوووووووووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووت فوت مزاحم اس ام اس ای!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنج لبت بوسه ای چو قند گرفتم از قند لبت من مرض قند گرفتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می خوای کسی دوستت داشته باشه نقطه ها رو دنبال کن . . . دیدی کمبود محبت داری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۲ ماه از زمستون میگذره . . . . خرس گنده ای مثل تو الان باید خواب باشه نه اینکه بدوه بیا اس ام اس بخونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام میدونی رفیق؟ اگه حماقت وجود نداشت دانایی هم معنی نداشت اگه زشتی نبود زیبایی هم بی معنی بود می بینی؟ دنیا به تو هم نیاز داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه این اس ام اس رو بخونی ویروس وارد مغزت میشه … Loading 10%…  ۵۰%…  ۹۰%… ۹۹%…   ERROR !! مغز پیدا نشد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد عشق متعلق به لحظه هاست و نفرین برای همه ی عمر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه تموم زنبورای دنیا نیشت بزنن حقته چون تو خیلی گلی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس در هم بر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه سلطنت بلد نباشم سلطنت نمیکنمٍ اگه زندگی بلد نباشم زندگی نمیکم اما اگه دوست داشتن رو بلد نباشم به خاطره تو یاد میگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از دوری تو چیزی جز دلتنگی به اندازه دریاها ،نگاهی تاریک همچون شب های بدون مهتاب و لحظه هایی که ثانیه به ثانیه میگذرند نیست .پس ای دوست بشنو صدای دلتنگی مرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارانی من باران پرستم تودریایی من امواج تو هستم اگر روزی بپرسی باز گویم: تو من هستی و من نقش تو هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن خدا بهترین نعمتش رو به بهترین بنده ش میده … ولی من که بهترین بنده ش نیستم ..پس چرا تورو به من داده ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم در نگاهت کرد برخورد خدامرگت دهد حالم به هم خورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقته نیومدی به خاطره نیومدنت مامانم و بابام هر شب باهم دعوا دارن! مهم نیست با چه ماشینی میای! مهم نیست با چه لباسی میای فقط بیا و این آشغال ها رو از دم خونه بردار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون توی دنیا یه قلب هست که فقط برای تو میتپه ….. و اونم قلب خودته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز جهانی بلایای طبیعی هستش  . . . روزت مبارک *بلا *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فوووووووووت فووووووووووت فوت فوووووت فوووووووووووووووووووووووو وووووووووت فووووت فوووووووووت فووووووووووووووووووووت فوووووووووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووت فوت مزاحم اس ام اس ای!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنج لبت بوسه ای چو قند گرفتم از قند لبت من مرض قند گرفتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می خوای کسی دوستت داشته باشه نقطه ها رو دنبال کن . . . دیدی کمبود محبت داری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۲ ماه از زمستون میگذره . . . . خرس گنده ای مثل تو الان باید خواب باشه نه اینکه بدوه بیا اس ام اس بخونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام میدونی رفیق؟ اگه حماقت وجود نداشت دانایی هم معنی نداشت اگه زشتی نبود زیبایی هم بی معنی بود می بینی؟ دنیا به تو هم نیاز داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه این اس ام اس رو بخونی ویروس وارد مغزت میشه … Loading 10%…  ۵۰%…  ۹۰%… ۹۹%…   ERROR !! مغز پیدا نشد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد عشق متعلق به لحظه هاست و نفرین برای همه ی عمر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه تموم زنبورای دنیا نیشت بزنن حقته چون تو خیلی گلی !