بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قایقی خسته تو دریا مثل دیدن تو توی رویا مثل گریه تلخ دیوونه دیگه چیزی ازم نمیمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست، اما برای ماهی زندگیست… برای کسی که دوستت دارد ” زندگی ” باش ،، نه ” تفریح ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه می‌کنند بعضی‌ها که اشتباه نمی‌کنند ! باید راه افتاد … مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند، بعضی هم به دریا نمی‌رسند رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند چه تلخ است قصه عادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ ماهی ها میترسم… وگرنه درد دلم را به دریا خواهم گفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قایقی خسته تو دریا مثل دیدن تو توی رویا مثل گریه تلخ دیوونه دیگه چیزی ازم نمیمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست، اما برای ماهی زندگیست… برای کسی که دوستت دارد ” زندگی ” باش ،، نه ” تفریح ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه می‌کنند بعضی‌ها که اشتباه نمی‌کنند ! باید راه افتاد … مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند، بعضی هم به دریا نمی‌رسند رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند چه تلخ است قصه عادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ ماهی ها میترسم… وگرنه درد دلم را به دریا خواهم گفت