بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرود و من پشتش آب نمیریزم وقتی هوای رفتن دارد دریا را هم به پایش بریزی بر نمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست پشت سرم چیا گفتی مهم اینه که اب دریا به دهن سگ کثیف نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چندتا دوستت دارم ؟؟ من فقط ۱۵ تا دوستت دارم …. . . . . ۷ دریا ۷ آسمون ۱ دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است دریا…. همینکه غرق میشوی پس میزند تو را.درست مثل آدم ها منبع : http://www.amirfb.ir/post/16284/sms-darya-asheghane#ixzz3afinz3vw

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز دل با کس نگفتم چون ندارم محرمی ….. هر که را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم راز دل با آب گفتم تا نگوید با کسی . عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریا را برکه ها نمی فهمند پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید! دور که می شوم صدای باران، بگو تکلیفم با چشم هایم چیست؟ لنگر بیندازم و عاشقی کنم، یا چتر بردارم و دلبری کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم که غرق شود قطعا میمیرد چه در دریا… چه در رویا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آب های روی زمین رو میتونی فرض کنی؟ اقیانوس.. دریا.. باران! فکر کن اگه همشو بخوای با قطره چکان قطره قطره کنی چقدر میشه؟ به همون اندازه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای موج ها . . . گرمی . . . آغوشت . . . زند گی یعنی همین . . . . آرامش . . . عشق . . . امنیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید همه بخواهند خانه‌ شان پنجره‌ ای رو به دریا…. جنگل یا کوه داشته باشد اما…. من به پنجره‌ای رو به دبیرستان دخترانه هم راضی‌ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم انقدر ب پایت گریه کنم ک دریا پیش چشمانم کم بیارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند ,چون دریا آرام شد خود را اسیر صیاد یافتند … تلاطم زندگی حکمت خداست از خدا دلی آرام می خواهم نه دنیای آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آن شیشه ی تب دار تورا ها کردم اسم زیبای تورا با نفسم جا کردم شیشه بدجور دلش ابریو بارانی شد شیشه را یک شبه تبدیل به دریا کردم با سر انگشت کشیدم عکس تورا عکس زیبای تورا سیر تماشا کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خداوندی که ماهی را عشق دریا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیاییه دنیای زیر آب کاش میشد زیر دریا خونه ساخت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرود و من پشتش آب نمیریزم وقتی هوای رفتن دارد دریا را هم به پایش بریزی بر نمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست پشت سرم چیا گفتی مهم اینه که اب دریا به دهن سگ کثیف نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چندتا دوستت دارم ؟؟ من فقط ۱۵ تا دوستت دارم …. . . . . ۷ دریا ۷ آسمون ۱ دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است دریا…. همینکه غرق میشوی پس میزند تو را.درست مثل آدم ها منبع : http://www.amirfb.ir/post/16284/sms-darya-asheghane#ixzz3afinz3vw

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز دل با کس نگفتم چون ندارم محرمی ….. هر که را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم راز دل با آب گفتم تا نگوید با کسی . عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریا را برکه ها نمی فهمند پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید! دور که می شوم صدای باران، بگو تکلیفم با چشم هایم چیست؟ لنگر بیندازم و عاشقی کنم، یا چتر بردارم و دلبری کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم که غرق شود قطعا میمیرد چه در دریا… چه در رویا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آب های روی زمین رو میتونی فرض کنی؟ اقیانوس.. دریا.. باران! فکر کن اگه همشو بخوای با قطره چکان قطره قطره کنی چقدر میشه؟ به همون اندازه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای موج ها . . . گرمی . . . آغوشت . . . زند گی یعنی همین . . . . آرامش . . . عشق . . . امنیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید همه بخواهند خانه‌ شان پنجره‌ ای رو به دریا…. جنگل یا کوه داشته باشد اما…. من به پنجره‌ای رو به دبیرستان دخترانه هم راضی‌ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم انقدر ب پایت گریه کنم ک دریا پیش چشمانم کم بیارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند ,چون دریا آرام شد خود را اسیر صیاد یافتند … تلاطم زندگی حکمت خداست از خدا دلی آرام می خواهم نه دنیای آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آن شیشه ی تب دار تورا ها کردم اسم زیبای تورا با نفسم جا کردم شیشه بدجور دلش ابریو بارانی شد شیشه را یک شبه تبدیل به دریا کردم با سر انگشت کشیدم عکس تورا عکس زیبای تورا سیر تماشا کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خداوندی که ماهی را عشق دریا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیاییه دنیای زیر آب کاش میشد زیر دریا خونه ساخت