بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب طعم گسی دارد دروغ هایت ! وقتی به خورد گوش هایم میرود ، تمام ذهنم را جمع می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و باز سکوت خواهم کرد تا کسی مرا دروغگو نداند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم پینوکیو ! این جا آدم ها دروغ های شاخ دار میگویند و دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم پینوکیو ! این جا آدم ها دروغ های شاخ دار میگویند و دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه شیطان میسوزه . . . ! دروغ نگفت . تظاهر نکرد . . . حتی به قیمت اخراجش از بهشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت راست بگو آنگاه توان دروغ گفتن به کسی را نخواهی داشت چه برسد به عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرف تو رسیده ام به حروفِ نام تو باقی حرف ها را برای چه اختراع کرده اند ترکیب شان جز دروغی برای ادامه زندگی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو راه را گم کرده بودم بگو ساعتم خواب مانده بود اصلا بگو به مترو ساعت هفت نرسیدم برای شتابی که نداشتی بهانه ای جور کن جهان با دروغ تو زیبا می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ هایش عادت کرده بودم فقط از این می سوختم که برای اثباتش میگفت : به مرگ تو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب طعم گسی دارد دروغ هایت ! وقتی به خورد گوش هایم میرود ، تمام ذهنم را جمع می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و باز سکوت خواهم کرد تا کسی مرا دروغگو نداند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم پینوکیو ! این جا آدم ها دروغ های شاخ دار میگویند و دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم پینوکیو ! این جا آدم ها دروغ های شاخ دار میگویند و دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه شیطان میسوزه . . . ! دروغ نگفت . تظاهر نکرد . . . حتی به قیمت اخراجش از بهشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت راست بگو آنگاه توان دروغ گفتن به کسی را نخواهی داشت چه برسد به عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرف تو رسیده ام به حروفِ نام تو باقی حرف ها را برای چه اختراع کرده اند ترکیب شان جز دروغی برای ادامه زندگی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو راه را گم کرده بودم بگو ساعتم خواب مانده بود اصلا بگو به مترو ساعت هفت نرسیدم برای شتابی که نداشتی بهانه ای جور کن جهان با دروغ تو زیبا می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ هایش عادت کرده بودم فقط از این می سوختم که برای اثباتش میگفت : به مرگ تو