بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک دیگر دورغ نگویید ! آدم است، باور می کند ، دل می بندد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ می گــــــویی تا من خوشــــــحال شوم! و من احمــــــق می شوم… تا تو دلگیــــــر نشوی… حتی دروغ هاتم کپی پیست (Copy – Past) شده یه کم خلاقیت به خرج بده تا حداقل بتونم بهشون نیشخند بزنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز من اگرت عاشق و شیداست بگو ور میل دلت به جانب ماست بگو ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو گر هست بگو،نیست بگو،راست بگو…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشل پوآکار: لازم نیس دروغ بگیم.درست مثل بازی پوکر گفتن حقیقت بهترین روشه .بقیه فکر می کنند داری بلوف میزنی پس برنده تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگه در خونه بزبزقندی رو میزنه؟ شنگول میگه: کیه؟ گرگه میگه : منم آقا گرگه شنگول و منگول و حبه انگور تحت تاثیر صداقتش قرار میگیرن و درو باز میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح می دهم حقیقتی آزارم بده، تا اینکه دروغی آرومم کنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین نمیشود طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن می بافم … تــو می بافی … مــن برای تــو کلاه تا سرت را گرم کنم … تــو برای مـن دروغ تا دلم را گرم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم قانع باشی و به شکستن دلم اکتفا کنی ! نه اینکه فستیوالی از دروغ به راه بیندازی و در آخر بگویی : میروم تا اذیت نشوی بهترین من . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح می دهم حقیقتی آزارم بده ، تا اینکه دروغی آرومم کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می بافم . . . تو می بافی . . . من برای تو کلاه تا سرت را گرم کنم . . . تو برای من دروغ تا دلم را گرم کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین نمیشود طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر بسپار ! حفظ دروغ نیاز به انرژی دارد ؛ و ترس از برملا شدن آن تولید اضطراب می کند ، و پوشاندن آن تلف کردن وقت است . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ می گویی تا من خوشحال شوم ! و من احمق می شوم تا تو دلگیر نشوی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو ها هم دروغ میگن با اینکه تنهان همش میگن ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را پس میدهم ، بر دلم سنگینی میکند این همه دروغ !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک دیگر دورغ نگویید ! آدم است، باور می کند ، دل می بندد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ می گــــــویی تا من خوشــــــحال شوم! و من احمــــــق می شوم… تا تو دلگیــــــر نشوی… حتی دروغ هاتم کپی پیست (Copy – Past) شده یه کم خلاقیت به خرج بده تا حداقل بتونم بهشون نیشخند بزنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز من اگرت عاشق و شیداست بگو ور میل دلت به جانب ماست بگو ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو گر هست بگو،نیست بگو،راست بگو…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشل پوآکار: لازم نیس دروغ بگیم.درست مثل بازی پوکر گفتن حقیقت بهترین روشه .بقیه فکر می کنند داری بلوف میزنی پس برنده تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگه در خونه بزبزقندی رو میزنه؟ شنگول میگه: کیه؟ گرگه میگه : منم آقا گرگه شنگول و منگول و حبه انگور تحت تاثیر صداقتش قرار میگیرن و درو باز میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح می دهم حقیقتی آزارم بده، تا اینکه دروغی آرومم کنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین نمیشود طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن می بافم … تــو می بافی … مــن برای تــو کلاه تا سرت را گرم کنم … تــو برای مـن دروغ تا دلم را گرم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم قانع باشی و به شکستن دلم اکتفا کنی ! نه اینکه فستیوالی از دروغ به راه بیندازی و در آخر بگویی : میروم تا اذیت نشوی بهترین من . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح می دهم حقیقتی آزارم بده ، تا اینکه دروغی آرومم کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می بافم . . . تو می بافی . . . من برای تو کلاه تا سرت را گرم کنم . . . تو برای من دروغ تا دلم را گرم کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین نمیشود طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر بسپار ! حفظ دروغ نیاز به انرژی دارد ؛ و ترس از برملا شدن آن تولید اضطراب می کند ، و پوشاندن آن تلف کردن وقت است . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ می گویی تا من خوشحال شوم ! و من احمق می شوم تا تو دلگیر نشوی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو ها هم دروغ میگن با اینکه تنهان همش میگن ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را پس میدهم ، بر دلم سنگینی میکند این همه دروغ !