بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دروغگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو تو مگه نگفته بودی ستاره ی من فقط تویی ؟ حالا می بینم اون بالا داری باعث درخشیدن بقیه ی ستاره ها هم می شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید غرور ، دروغ و عشق تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ نیست اگر بگویم که بی تو زنده مانی می کنم نه زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ابتدایی خوانده ام داستان چوپان دروغگو را اما حالا حسنک آن طرف با گوسفندان همنشین است و چوپان دروغگو این طرف به گرگ ها اسکان می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید ما دیده به بد نمی خراشیم ما نیکی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستایوسکی کسی که به خودش دروغ می گوید  و به دروغ خودش گوش می دهد کارش به جایی خواهد رسید  که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دو چیز تکیه نکن غرور و دروغ آدم با غرور می تازد و با دروغ می بازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت راست بگو آنگاه توان دروغ گفتن به کسی را نخواهی داشت چه برسد به عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دروغگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو تو مگه نگفته بودی ستاره ی من فقط تویی ؟ حالا می بینم اون بالا داری باعث درخشیدن بقیه ی ستاره ها هم می شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید غرور ، دروغ و عشق تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ نیست اگر بگویم که بی تو زنده مانی می کنم نه زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ابتدایی خوانده ام داستان چوپان دروغگو را اما حالا حسنک آن طرف با گوسفندان همنشین است و چوپان دروغگو این طرف به گرگ ها اسکان می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید ما دیده به بد نمی خراشیم ما نیکی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستایوسکی کسی که به خودش دروغ می گوید  و به دروغ خودش گوش می دهد کارش به جایی خواهد رسید  که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دو چیز تکیه نکن غرور و دروغ آدم با غرور می تازد و با دروغ می بازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت راست بگو آنگاه توان دروغ گفتن به کسی را نخواهی داشت چه برسد به عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کند