بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال ها گذشت،  و هنوز هم نوشته هامان آن قدر زیبا نیست که بالای سرمان قاب کنیم… مشق امشب هم، مثل دیشب، مثل هر شب، دو صفحه تمیز و زیبا می نویسیم؛ “آدمی را آدمیت لازم است.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد  قلب بزرگ میخواهد……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ، وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛ و این چه زیباست. نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراز یک “کلمه دلگرم کننده” به فردی درمانده ارزشش بیشتر از ساعتـها تعریف و تمجیـد، بعد از کامیابی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بندگی یعنی در کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروت با هزینه و خرج کردن از بین می رود و تمام می شود اما علم با انفاق و آموختن به دیگری، پاک و تصفیه می شود و ناخالصیها و اشتباهاتش برطرف می گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که دستت می رسد ؛ دستی بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افطار چقدر دوست داشتنیه ؛ کاش هر کدام از ما بتونیم افطار فقیری باشیم. شک ندارم که این افطار دوم رو ، خدا بیشتر دوست داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی ، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کود حیوانی اونقدر بی ارزش و ضد ارزشه که میتونه بعنوان یک ناسزا بکار بره، ولی وقتی بخواد بعنوان و برای پرورش محصولات کشاورزی استفاده بشه؛ با ارزش و خواستنی میشه … کمک کردن و مفید بودن کیمیاست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال ها گذشت،  و هنوز هم نوشته هامان آن قدر زیبا نیست که بالای سرمان قاب کنیم… مشق امشب هم، مثل دیشب، مثل هر شب، دو صفحه تمیز و زیبا می نویسیم؛ “آدمی را آدمیت لازم است.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد  قلب بزرگ میخواهد……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ، وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛ و این چه زیباست. نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراز یک “کلمه دلگرم کننده” به فردی درمانده ارزشش بیشتر از ساعتـها تعریف و تمجیـد، بعد از کامیابی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بندگی یعنی در کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروت با هزینه و خرج کردن از بین می رود و تمام می شود اما علم با انفاق و آموختن به دیگری، پاک و تصفیه می شود و ناخالصیها و اشتباهاتش برطرف می گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که دستت می رسد ؛ دستی بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افطار چقدر دوست داشتنیه ؛ کاش هر کدام از ما بتونیم افطار فقیری باشیم. شک ندارم که این افطار دوم رو ، خدا بیشتر دوست داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی ، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کود حیوانی اونقدر بی ارزش و ضد ارزشه که میتونه بعنوان یک ناسزا بکار بره، ولی وقتی بخواد بعنوان و برای پرورش محصولات کشاورزی استفاده بشه؛ با ارزش و خواستنی میشه … کمک کردن و مفید بودن کیمیاست