بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره رستوران میگه : جوجه دارین ؟ گارسون : آره میگه : دونش بدین نمیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم آید روز دیرین خوب وشیرین اول ترم وقت بسیار درس اندک … حال اینک روز آخر روز تلخ امتحانات آخر ترم وقت اندک درس بسیار ، درس بسیار ، درس بسیار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سه حالت میتونی برای “دیگران” مهم باشی : ۱٫خوشگل باشی ۲٫پولدار یا مشهور باشی ۳٫بمیری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که صدا نزدی اسمم را “جانم” ی که برایت کنار گذاشته بودم ، گندید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز به مردِ عشق گفتی : مرده ! حالا چه شده که او دلت را برده ؟ از کله من هوش و ذکاوت رفته ؟ یا اینکه به کله تو چیزی خورده ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب المثل جدید “نه خوردیم نون گندم ، نه دیدیم دست مردم” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندان شهر حیف نون اینا کشف کردند “انسان هایی که بیشتر عمر می کنند دیرتر می میرند” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست دختر پیدا کردم ﻧﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﻭﯾﭽﺖ ﺍﺻﻦ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻩ فقط یه Nokia ۱۱۰۰ داره خنگه خنگ ﻣﻌﺎﻭﺿﻪ ﺑﺎ ملک، زمین و یا ماشین مدل بالا!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻻﯾﯽ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻡ، ﯾﻪ ﺯﺍﻧﺘﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﺍﺭﯼ ﻻﯾﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿﺮﻗﺼﻢ ﮔﻔﺖ : ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﺰﻥ ﺑﻐﻞ ﺗﺎ ﺷﺎﺑﺎﺷﺘﻮ ﺑﺪﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ﺩﺧﺘﺮﺍﺍﺍ ﺗﻮﺧﻮﻧﻪ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿﺪﻧﺎ ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﻮ ﻣﻠﻊ ﻋﺎﻡ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﭼﯿﭙﺲ ﻧﺎﺯﮐﻮ ﺑﺎ 8 ﮔﺎﺯﻭ 2 ﺗﺮﻣﺰ ﻭ 3 ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﮐﻼﺝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟ . . . . . . . . . . . . . ﺷﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺘﺎﺏ، ﻧﺎﺷﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت غذا دادن به گدا نیست! وقتی که اندازه آن گدا ،گرسنه باشی  وغذایت را به او بدهی  انسانی……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشید که خدا در هیچ جا، همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای نیکی کردن به برادران و زیارتشان گام بر می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و از صمیم قلب متاسفم برای همه کسانی   که از ترس آتش جهنم است ، که به همنوع خود کمک می کنند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسیر باد بمان  تا بوی مهربانیت تسخیر کند این شهرِ پر از بیهودگی را….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می‌خواهم از اشخاص که برای زیارتها… به طور استحباب می خواهند بروند… امروز ثوابی بالاتر از اینکه به برادرهای خودتان کمک کنید نیست‌

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره رستوران میگه : جوجه دارین ؟ گارسون : آره میگه : دونش بدین نمیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم آید روز دیرین خوب وشیرین اول ترم وقت بسیار درس اندک … حال اینک روز آخر روز تلخ امتحانات آخر ترم وقت اندک درس بسیار ، درس بسیار ، درس بسیار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سه حالت میتونی برای “دیگران” مهم باشی : ۱٫خوشگل باشی ۲٫پولدار یا مشهور باشی ۳٫بمیری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که صدا نزدی اسمم را “جانم” ی که برایت کنار گذاشته بودم ، گندید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز به مردِ عشق گفتی : مرده ! حالا چه شده که او دلت را برده ؟ از کله من هوش و ذکاوت رفته ؟ یا اینکه به کله تو چیزی خورده ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب المثل جدید “نه خوردیم نون گندم ، نه دیدیم دست مردم” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندان شهر حیف نون اینا کشف کردند “انسان هایی که بیشتر عمر می کنند دیرتر می میرند” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست دختر پیدا کردم ﻧﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﻭﯾﭽﺖ ﺍﺻﻦ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻩ فقط یه Nokia ۱۱۰۰ داره خنگه خنگ ﻣﻌﺎﻭﺿﻪ ﺑﺎ ملک، زمین و یا ماشین مدل بالا!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻻﯾﯽ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻡ، ﯾﻪ ﺯﺍﻧﺘﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﺍﺭﯼ ﻻﯾﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿﺮﻗﺼﻢ ﮔﻔﺖ : ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﺰﻥ ﺑﻐﻞ ﺗﺎ ﺷﺎﺑﺎﺷﺘﻮ ﺑﺪﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ﺩﺧﺘﺮﺍﺍﺍ ﺗﻮﺧﻮﻧﻪ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿﺪﻧﺎ ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﻮ ﻣﻠﻊ ﻋﺎﻡ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﭼﯿﭙﺲ ﻧﺎﺯﮐﻮ ﺑﺎ 8 ﮔﺎﺯﻭ 2 ﺗﺮﻣﺰ ﻭ 3 ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﮐﻼﺝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟ . . . . . . . . . . . . . ﺷﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺘﺎﺏ، ﻧﺎﺷﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت غذا دادن به گدا نیست! وقتی که اندازه آن گدا ،گرسنه باشی  وغذایت را به او بدهی  انسانی……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشید که خدا در هیچ جا، همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای نیکی کردن به برادران و زیارتشان گام بر می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و از صمیم قلب متاسفم برای همه کسانی   که از ترس آتش جهنم است ، که به همنوع خود کمک می کنند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسیر باد بمان  تا بوی مهربانیت تسخیر کند این شهرِ پر از بیهودگی را….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می‌خواهم از اشخاص که برای زیارتها… به طور استحباب می خواهند بروند… امروز ثوابی بالاتر از اینکه به برادرهای خودتان کمک کنید نیست‌