بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم که برام یه رفیق و همدمی تو کویر آرزو باران رحمتی به گمونم آخر عاشقای عالمی بذار راحتت کنم ، فکر میکردم آدمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلمو شکستی حس کردم بیشتر دوستت دارم چون حالا دلم چندین تیکه داشت که هر کدوم جداگونه دوستت داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودیم و کسی پاس نمیداشت که هستیم باشد که نباشیم و بدانند که بودیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنویس ای سنگتراش عاقبت شدم فداش ، بنویس تا بدونه عمرمو دادم براش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نخواه ببخشمت هرگز نمیبخشم تورو حتی اگه ببخشمت خدا نمیبخشه تورو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سپرده بودمش با هزار و یک امید و حالا برای هزارو یکمین بار دلم را می برم تا شکستگی اش را گچ بگیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی آنرا که تو خواندی به جهان یار ترین سیـ ـنه را ساختی از عشقش سر شارترین آنکه می گفت منم بهر تو غمخوار ترین چه دل آزار شد آخر،چه دل آزار ترین . . . دیدی ای دل ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دل منو شکستی و لی من دل تو رو نمی شکنم چون یک دل شکسته بهتر از دو دل شکسته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که بردم چون کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت خوشحالم که باختی چون کسی رو از دست دادی که دوستت داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه بر میگردی و نگاهش میکنی وقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی فقط نیم نگاهی میکردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دلی که شکستی مال من نبود خیلی وقت پیش تقدیم به تو شد خوشحالم چون حالا میتونم جای دل سنگ بذارم تو ســ ــینه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس سوختن به تماشا نمی شود آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارون که رفتی شبم زیرو رو شد یه بغض شکسته رفیق گلو شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، ببخشید این موقع شب اس ام اس دادم یه سئوال مهم برام پیش آمده: چرا اگه به کسی بگن جوجویِ من پیشی من موشی و ازین کلمه ها طرف خوشش میاد امّا اگه بگن حیووون عصبی میشه…؟! مگه جفتشـون یکی نیسـتن !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر کردن چیست ؟ ایجاد اعتماد به نفس کاذب در فرد ، برای انجام کاری احمقانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : تنبلی مادر همه عادت ‌های بد ماست ! ولی خب به ‌هرحال مادره و احترامش واجبه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم که برام یه رفیق و همدمی تو کویر آرزو باران رحمتی به گمونم آخر عاشقای عالمی بذار راحتت کنم ، فکر میکردم آدمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلمو شکستی حس کردم بیشتر دوستت دارم چون حالا دلم چندین تیکه داشت که هر کدوم جداگونه دوستت داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودیم و کسی پاس نمیداشت که هستیم باشد که نباشیم و بدانند که بودیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنویس ای سنگتراش عاقبت شدم فداش ، بنویس تا بدونه عمرمو دادم براش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نخواه ببخشمت هرگز نمیبخشم تورو حتی اگه ببخشمت خدا نمیبخشه تورو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سپرده بودمش با هزار و یک امید و حالا برای هزارو یکمین بار دلم را می برم تا شکستگی اش را گچ بگیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی آنرا که تو خواندی به جهان یار ترین سیـ ـنه را ساختی از عشقش سر شارترین آنکه می گفت منم بهر تو غمخوار ترین چه دل آزار شد آخر،چه دل آزار ترین . . . دیدی ای دل ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دل منو شکستی و لی من دل تو رو نمی شکنم چون یک دل شکسته بهتر از دو دل شکسته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که بردم چون کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت خوشحالم که باختی چون کسی رو از دست دادی که دوستت داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه بر میگردی و نگاهش میکنی وقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی فقط نیم نگاهی میکردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دلی که شکستی مال من نبود خیلی وقت پیش تقدیم به تو شد خوشحالم چون حالا میتونم جای دل سنگ بذارم تو ســ ــینه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس سوختن به تماشا نمی شود آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارون که رفتی شبم زیرو رو شد یه بغض شکسته رفیق گلو شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، ببخشید این موقع شب اس ام اس دادم یه سئوال مهم برام پیش آمده: چرا اگه به کسی بگن جوجویِ من پیشی من موشی و ازین کلمه ها طرف خوشش میاد امّا اگه بگن حیووون عصبی میشه…؟! مگه جفتشـون یکی نیسـتن !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر کردن چیست ؟ ایجاد اعتماد به نفس کاذب در فرد ، برای انجام کاری احمقانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : تنبلی مادر همه عادت ‌های بد ماست ! ولی خب به ‌هرحال مادره و احترامش واجبه !