بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار استاد فراموشی هاست ، امید وارم شاگردش نباشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبر واقعی آدم در خاک نیست ، بلکه در قلب کسی است که فراموشت نمیکند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روی و من تحمل می کنم نبودنت را می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام هایم گاه گاه است! آنچه ابدیست ، یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر رفاقت بکنم می ارزی / اظهار صداقت بکنم می ارزی آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برهوت بی کسی تنها تو همزاد منی / ای نازتر از خواب شبم ، همواره در یاد منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس ها گاهی پیامی ندارن فقط ارسال میشن که باور کنی اونی که فکرشو نمی کنی الان به یادته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه ها، روزها حقیرتر از آنند که بهانه ای برای از یاد بردنت باشند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند! وای به روزی که خاکمان کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که پیغام دهم ؟ به شباهنگ که شب مانده به راه ؟ یا به اندوه کلاغان سیاه ، به پرستو که سفر میکند از سردی فصل ؟ یا به مرغان نکو چیده شهر ؟ به که پیغام دهم که به یادت هستم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته گل آرزوهاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار خودتو بشکنی و اونوقت آروم زیر لب بگی گل من باغچهء نو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته وقتی که پشتت بهشه دونه های اشک گونه هاتو خیس کنه اما مجبور بشی بخندی تا نفهمه که هنوز دوسش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته تو خیالت ساعتها باهاش حرف بزنی اما وقتی دیدیش هیچ چیزی بجز سلام نتونی بگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یبار زیر آوار غرورش همه وجودت له شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته تو چشای کسی که تمام عشقت رو ازت دزدید وبجاش یه زخم همیشگی رو قلبت هدیه داد زول بزنی و بجای اینکه لبریز کنید و نفرت شی حس کنی که هنوز هم دوسش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته کسی رو که دوستش داری نتونی بهش بگی که دوستش داری وچقدر بده که کسی تورو دوست داشته باشه واینو نتونه بهت بگه . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار استاد فراموشی هاست ، امید وارم شاگردش نباشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبر واقعی آدم در خاک نیست ، بلکه در قلب کسی است که فراموشت نمیکند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روی و من تحمل می کنم نبودنت را می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام هایم گاه گاه است! آنچه ابدیست ، یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر رفاقت بکنم می ارزی / اظهار صداقت بکنم می ارزی آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برهوت بی کسی تنها تو همزاد منی / ای نازتر از خواب شبم ، همواره در یاد منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس ها گاهی پیامی ندارن فقط ارسال میشن که باور کنی اونی که فکرشو نمی کنی الان به یادته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه ها، روزها حقیرتر از آنند که بهانه ای برای از یاد بردنت باشند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند! وای به روزی که خاکمان کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که پیغام دهم ؟ به شباهنگ که شب مانده به راه ؟ یا به اندوه کلاغان سیاه ، به پرستو که سفر میکند از سردی فصل ؟ یا به مرغان نکو چیده شهر ؟ به که پیغام دهم که به یادت هستم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته گل آرزوهاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار خودتو بشکنی و اونوقت آروم زیر لب بگی گل من باغچهء نو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته وقتی که پشتت بهشه دونه های اشک گونه هاتو خیس کنه اما مجبور بشی بخندی تا نفهمه که هنوز دوسش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته تو خیالت ساعتها باهاش حرف بزنی اما وقتی دیدیش هیچ چیزی بجز سلام نتونی بگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یبار زیر آوار غرورش همه وجودت له شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته تو چشای کسی که تمام عشقت رو ازت دزدید وبجاش یه زخم همیشگی رو قلبت هدیه داد زول بزنی و بجای اینکه لبریز کنید و نفرت شی حس کنی که هنوز هم دوسش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته کسی رو که دوستش داری نتونی بهش بگی که دوستش داری وچقدر بده که کسی تورو دوست داشته باشه واینو نتونه بهت بگه . . .