بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقیر آن نیست که کم دارد،بلکه آن است که بیشتر می طلبد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهیزگار گذشته ای دارد وهر گناهکار آینده ای!!پس،قضاوت نکنید!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای هر بنده ای که نیکی بخواهد ، کار دیگران را در دستان او قرار می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت می کنم : به داشتن چیزی و سپس نداشتنش به بودن کسی و سپس به نبودنش تنها عادت می کنم … اما فراموش نه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات ناقوس هایی هستند که در ایام فراموشی به صدا در می آیند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شیشه ایم ؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هیچگاه به تلخی فراموش کردن یک بودن نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن دوستان بزرگ لطمه زدن به قانون خاطره هاست … همیشه به یادتم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مىشد بدونى که فراموش کردنت مثل برآورده شدن آرزوهایم محال است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی و میروم من از هوش / رفتی و نمیشوی فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بن بست زندگی کجاست ؟ جایی که نه حق خواستن داری نه توانایی فراموش کردن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق هیچگاه فراموش نمی شود مگر 1 بار ؛ آن هم برای همیشه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سکوت پرسیدم برای بهترینم چه بنوسیم ؟ گفت : بنویس ما را چون روزگاران مبر از یاد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک خشک میشه ، خنده محو میشه ، اما یاد تو فراموش نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ، ولی افسوس فراموش شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد آوردنت هر روز ، درد آورترین شکل فراموشی ست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقیر آن نیست که کم دارد،بلکه آن است که بیشتر می طلبد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهیزگار گذشته ای دارد وهر گناهکار آینده ای!!پس،قضاوت نکنید!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای هر بنده ای که نیکی بخواهد ، کار دیگران را در دستان او قرار می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت می کنم : به داشتن چیزی و سپس نداشتنش به بودن کسی و سپس به نبودنش تنها عادت می کنم … اما فراموش نه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات ناقوس هایی هستند که در ایام فراموشی به صدا در می آیند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شیشه ایم ؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هیچگاه به تلخی فراموش کردن یک بودن نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن دوستان بزرگ لطمه زدن به قانون خاطره هاست … همیشه به یادتم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مىشد بدونى که فراموش کردنت مثل برآورده شدن آرزوهایم محال است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی و میروم من از هوش / رفتی و نمیشوی فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بن بست زندگی کجاست ؟ جایی که نه حق خواستن داری نه توانایی فراموش کردن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق هیچگاه فراموش نمی شود مگر 1 بار ؛ آن هم برای همیشه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سکوت پرسیدم برای بهترینم چه بنوسیم ؟ گفت : بنویس ما را چون روزگاران مبر از یاد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک خشک میشه ، خنده محو میشه ، اما یاد تو فراموش نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ، ولی افسوس فراموش شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد آوردنت هر روز ، درد آورترین شکل فراموشی ست !