بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کار نداری شب و روز نداری خواب و خوراک نداری زندگی نداری یکسره تو قلب منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغا چند روز پیش سوار تاکسی بودم یه نیم ساعتی تو راه بودیم موقع پیاده شدن گفتم چقد میشه؟؟ گفت:نمیدونم، هرچی مرامته بده! منم بهش پونصد تومن دادم گفت یعنی ریدم تومرامت....!!!. مردم اعصاب ندارنا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﻮﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮ . . . . . . . . . . ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻏﺮﯾﻖ ﺯﻝ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺳﺮ ﺭﻓﯿﻘﺸﻮ ﺑﮑﻨﻪ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزا از اونی کـﮧ پـرچـم ژاپـن رو طـراحـی کـرده هـم بـی حـوصـلـه تـرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم اس دادم میای بریم حسینیه هیات؟؟؟؟ . . . . . . اس داده قربونت دادا !من شام خوردم...نمیام!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﻣـﺘﻮﻟﺪ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺑــﻮﺩﻡ ... . . . . . . . . wow ﻣــﻦ ﻧـﺘﻮﻧﺴﺖ ﺍﺩﺍﻣــــﻪ ﺩﺍﺩ ﻣــﻦ ﮐــِــﯿﻠﯽ ﻓـﺎﺭﺳﯽ ﺑـﻠﺪ ﻧﯿﺲ=))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می پسـندم پاییـز را  که معافـم می کنـد  از پنـهان کردن  دردی که در صـدایم می پیچـد ُ  اشکی که در نگاهـم می چرخـد  آخر همه مـی داننـد  سـرما خورده ام . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیــــق مـــــن کسیـــــه کــــــه؛ اگـــــه اشتبــــاهمــــ و دیـــــد ... تـــــو گوشــم بزَنـــه !!!!  نــــه اینکــــه بِـــره تو گـــوشـــ دشمنــــــم زِر بزَنــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار تا رگ دارم هزار تا رفیق اما تو شاهرگی وتک رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی دخترایی که ابرو بر میدارید خجالت بکشید! مگه شما پسرید!؟ حالا این هیچی! مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری داداش عروسو با خود عروس اشتباه گرفته!!D:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها رو نه تو سفر ، نه توی رابطه ، بلکه . . . . . . . . . . . . . . . . . توی ایستگاه های صلواتی بشناسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزبادوست دخترم خيلي عاشقانه داشتيم تو خيابون راه ميرفتيم يهو بهم گفت:عشقم بعدازدواجم منومياري بيرون؟ گفتم اگه شوهرت بذاره چرا كه نه يهو باكيف خوابوند توصورتم نميدونم چرا اخلاق دخترا  اينطوري شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پسر خالم میپرسم خوب بگو ببینم اسم های  دوست توی مهدی کودکتون رو ؟؟؟ میگه : مژگان . الهام . لاله . زینب جون  پرسیدم پس دوست های پسرت کو >> میگه من با اونا کار ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل پاییزه هم قشنگه هم غم انگیزه قشنگیش به خاطر تو و غم انگیزیش به خاطر دوری تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از آرزوهام اینه که دوربین عکاسیم با آینه ی خونمون به توافق برسن که . . . . . . من دقیقا چه شکلیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کار نداری شب و روز نداری خواب و خوراک نداری زندگی نداری یکسره تو قلب منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغا چند روز پیش سوار تاکسی بودم یه نیم ساعتی تو راه بودیم موقع پیاده شدن گفتم چقد میشه؟؟ گفت:نمیدونم، هرچی مرامته بده! منم بهش پونصد تومن دادم گفت یعنی ریدم تومرامت....!!!. مردم اعصاب ندارنا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﻮﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮ . . . . . . . . . . ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻏﺮﯾﻖ ﺯﻝ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺳﺮ ﺭﻓﯿﻘﺸﻮ ﺑﮑﻨﻪ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزا از اونی کـﮧ پـرچـم ژاپـن رو طـراحـی کـرده هـم بـی حـوصـلـه تـرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم اس دادم میای بریم حسینیه هیات؟؟؟؟ . . . . . . اس داده قربونت دادا !من شام خوردم...نمیام!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﻣـﺘﻮﻟﺪ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺑــﻮﺩﻡ ... . . . . . . . . wow ﻣــﻦ ﻧـﺘﻮﻧﺴﺖ ﺍﺩﺍﻣــــﻪ ﺩﺍﺩ ﻣــﻦ ﮐــِــﯿﻠﯽ ﻓـﺎﺭﺳﯽ ﺑـﻠﺪ ﻧﯿﺲ=))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می پسـندم پاییـز را  که معافـم می کنـد  از پنـهان کردن  دردی که در صـدایم می پیچـد ُ  اشکی که در نگاهـم می چرخـد  آخر همه مـی داننـد  سـرما خورده ام . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیــــق مـــــن کسیـــــه کــــــه؛ اگـــــه اشتبــــاهمــــ و دیـــــد ... تـــــو گوشــم بزَنـــه !!!!  نــــه اینکــــه بِـــره تو گـــوشـــ دشمنــــــم زِر بزَنــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار تا رگ دارم هزار تا رفیق اما تو شاهرگی وتک رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی دخترایی که ابرو بر میدارید خجالت بکشید! مگه شما پسرید!؟ حالا این هیچی! مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری داداش عروسو با خود عروس اشتباه گرفته!!D:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها رو نه تو سفر ، نه توی رابطه ، بلکه . . . . . . . . . . . . . . . . . توی ایستگاه های صلواتی بشناسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزبادوست دخترم خيلي عاشقانه داشتيم تو خيابون راه ميرفتيم يهو بهم گفت:عشقم بعدازدواجم منومياري بيرون؟ گفتم اگه شوهرت بذاره چرا كه نه يهو باكيف خوابوند توصورتم نميدونم چرا اخلاق دخترا  اينطوري شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پسر خالم میپرسم خوب بگو ببینم اسم های  دوست توی مهدی کودکتون رو ؟؟؟ میگه : مژگان . الهام . لاله . زینب جون  پرسیدم پس دوست های پسرت کو >> میگه من با اونا کار ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل پاییزه هم قشنگه هم غم انگیزه قشنگیش به خاطر تو و غم انگیزیش به خاطر دوری تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از آرزوهام اینه که دوربین عکاسیم با آینه ی خونمون به توافق برسن که . . . . . . من دقیقا چه شکلیم