بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درس زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو " می دانم چه حالی داری " چون در واقع نمی دانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چه سنی داری هنگام سلام کردن مادرت را در آغوش بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد بهترین رابطه میان تو و همسرت زمانی است که میزان عشق وعلاقه تانبه هم بیش از میزان نیازتان به یکدیگر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به شدت عصبانی شدی دستهایت را در جیبهایت بگذار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درس زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو " می دانم چه حالی داری " چون در واقع نمی دانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چه سنی داری هنگام سلام کردن مادرت را در آغوش بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد بهترین رابطه میان تو و همسرت زمانی است که میزان عشق وعلاقه تانبه هم بیش از میزان نیازتان به یکدیگر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به شدت عصبانی شدی دستهایت را در جیبهایت بگذار