بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درس زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا که چنین سخت به من میگیری.با خبر باش که پژمردن من آسان نیست. گرچه دلگیرتر از دیروزم. گرچه فردای غم انگیز مرا میخواند. لیک باور دارم دلخوشیهام کم نیست. زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خييلي درد ميگيره قلبت وقتي باچشاي خودت دستاي يكي ديگه رو تو دست عشقت مي بيني و فقط مي توني نگاه كني و اشك بريزي .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، بترس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروتن باش، پیش از آنکه تو به دنیا بیایی خیلی از کارها انجام شده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در هنگام گرسنگی به خرید مواد غذایی نرو. اضافه بر احتیاج خرید خواهی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بازی با بچه ها بگذار تا آنها برنده شوند.* شیر کم چرب بنوش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط آن کتابهایی را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمی شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها را بعد از تنبیه در آغوش بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی، مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو بیفتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز تولدت درختی بکار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حمام آواز بخوان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در راه مسافرت، هنگام ناهار به شهری می رسی رستورانی را که در میدان شهر است انتخاب کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت در محل کار درمورد مشکلات خانوادگی ات صحبت نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کت و شلوار تیره به تن داری شیرینی شکری نخور.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درس زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا که چنین سخت به من میگیری.با خبر باش که پژمردن من آسان نیست. گرچه دلگیرتر از دیروزم. گرچه فردای غم انگیز مرا میخواند. لیک باور دارم دلخوشیهام کم نیست. زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خييلي درد ميگيره قلبت وقتي باچشاي خودت دستاي يكي ديگه رو تو دست عشقت مي بيني و فقط مي توني نگاه كني و اشك بريزي .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، بترس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروتن باش، پیش از آنکه تو به دنیا بیایی خیلی از کارها انجام شده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در هنگام گرسنگی به خرید مواد غذایی نرو. اضافه بر احتیاج خرید خواهی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بازی با بچه ها بگذار تا آنها برنده شوند.* شیر کم چرب بنوش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط آن کتابهایی را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمی شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها را بعد از تنبیه در آغوش بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی، مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو بیفتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز تولدت درختی بکار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حمام آواز بخوان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در راه مسافرت، هنگام ناهار به شهری می رسی رستورانی را که در میدان شهر است انتخاب کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت در محل کار درمورد مشکلات خانوادگی ات صحبت نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کت و شلوار تیره به تن داری شیرینی شکری نخور.