بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دخترونه و ضد پسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم مامور گشت ارشاد بعد از 2 ساعت بحث و جدل و خواهرم حجابت! حجابت خواهرم!تازه فهمیده طرف پسر بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالت پسرا بعد از امتحان :۲۰ درصد ناراحتن که امتحانو بد دادن۸۰ درصد خوشحالن که امتحان تموم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره رو در حال گریه دیدنبهش گفتن: چرا داری گریه میکنی؟گفته: زنم بهم خرجی نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باید خشن باشهمحکم دستشو رو میز بکوبه و با فریاد بگه: امشب ظرفارو من میشورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تن یه پسره یه شلوار دیدمبا هر فرمولی حساب کردم که ببینم این شلوارو چطوری پاش کرده نفهمیدملامصب فک کنم با پاشنه کش پوشیده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دخترم فهمیده که با خواهرش هم دوست شدممیخوان بیان به نامزدم بگن؛ خیلی بد میشه ، آخه نامزدم همکلاسی زنمه(دغدغه فکری بیشتر مردهای امروزی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو در یه رستوران نوشته بودن : ورود آقایان بدحجاب ممنوع !یعنی تا این حد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آقا پسری که ابروهاتو ور میداری که خوشگل بشیفقط با یه ابرو ورداشتن که خوشگل نمیشی، باید رژ بزنی، دامنم بپوشی که ناز بشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره زده تو گوش همکلاسیشهمکلاسیش برگشته گفته : نزن رژ گونم پاک میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه کار از هدایت بعضی از پسر ها گذشته! اینا رو باید راهنمایی کردبرادرا مداد ابروی روغنی نخرید؛ ریزش ابرو می گیرید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭست پسرش ﮔﻔﺘﻪ: ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺦ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻋﺸﻘﻢ!پسره ﮔﻔﺘﻪ: ﻋﺸﻘﻢ ﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺻﺐ ﮐﻦ ﺍﻻﻥ ﮐﺎﭘﺸﻨﺘﻮ ﺑﺖ ﭘﺲ ﻣﯿﺪﻡ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از زنها حاضر نیستند به مردی که نمیشناسند کمک کنندولی تقریبأ همه مردها حاضرند حتی واسه زنهای غریبه هم بمیرن !چقدر این مردا آقان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت پسرا تونستن با کفش پاشنه بلند 5 سانتیراه برن اون وقت بیان به خانوما بگن شما پارک دوبل بلد نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آقایونی که ادعای پارک دوبل دارید فسنجون هم بلدین بپزین !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت زیر پای مادران است و لایک هم که زیر پست دختران است به سلامتی همه پسرا که کلا نقش هویج رو دارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو سه سال پای دختره نشسته آخرش فهمیده طرف پسره !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دخترونه و ضد پسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم مامور گشت ارشاد بعد از 2 ساعت بحث و جدل و خواهرم حجابت! حجابت خواهرم!تازه فهمیده طرف پسر بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالت پسرا بعد از امتحان :۲۰ درصد ناراحتن که امتحانو بد دادن۸۰ درصد خوشحالن که امتحان تموم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره رو در حال گریه دیدنبهش گفتن: چرا داری گریه میکنی؟گفته: زنم بهم خرجی نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باید خشن باشهمحکم دستشو رو میز بکوبه و با فریاد بگه: امشب ظرفارو من میشورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تن یه پسره یه شلوار دیدمبا هر فرمولی حساب کردم که ببینم این شلوارو چطوری پاش کرده نفهمیدملامصب فک کنم با پاشنه کش پوشیده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دخترم فهمیده که با خواهرش هم دوست شدممیخوان بیان به نامزدم بگن؛ خیلی بد میشه ، آخه نامزدم همکلاسی زنمه(دغدغه فکری بیشتر مردهای امروزی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو در یه رستوران نوشته بودن : ورود آقایان بدحجاب ممنوع !یعنی تا این حد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آقا پسری که ابروهاتو ور میداری که خوشگل بشیفقط با یه ابرو ورداشتن که خوشگل نمیشی، باید رژ بزنی، دامنم بپوشی که ناز بشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره زده تو گوش همکلاسیشهمکلاسیش برگشته گفته : نزن رژ گونم پاک میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه کار از هدایت بعضی از پسر ها گذشته! اینا رو باید راهنمایی کردبرادرا مداد ابروی روغنی نخرید؛ ریزش ابرو می گیرید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭست پسرش ﮔﻔﺘﻪ: ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺦ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻋﺸﻘﻢ!پسره ﮔﻔﺘﻪ: ﻋﺸﻘﻢ ﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺻﺐ ﮐﻦ ﺍﻻﻥ ﮐﺎﭘﺸﻨﺘﻮ ﺑﺖ ﭘﺲ ﻣﯿﺪﻡ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از زنها حاضر نیستند به مردی که نمیشناسند کمک کنندولی تقریبأ همه مردها حاضرند حتی واسه زنهای غریبه هم بمیرن !چقدر این مردا آقان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت پسرا تونستن با کفش پاشنه بلند 5 سانتیراه برن اون وقت بیان به خانوما بگن شما پارک دوبل بلد نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آقایونی که ادعای پارک دوبل دارید فسنجون هم بلدین بپزین !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت زیر پای مادران است و لایک هم که زیر پست دختران است به سلامتی همه پسرا که کلا نقش هویج رو دارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو سه سال پای دختره نشسته آخرش فهمیده طرف پسره !