بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دخترونه و ضد پسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پسرایی که زیر ابرو برمیدارن، کرم پودر میزننبا ناز حرف میزنن و یقشونو باز میذارن به اینا متلک نندازین، اینا زن زندگین برین خواستگاریشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجوری که داریم پیش میریم چند وقت دیگه باید به دخترا بگیم:مگه پسری که ابروهاتو برداشتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگه: هر وقت زنت گریه کنه می خواد خرت کنه!و هر وقت خندید؛ مطمئن باش خرت کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون دوم نیوتن :عشق در پسر ها هرگز از بین نمی رود، بلکه از دختری به دختر دیگر انتقال می یابد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی پسرا سیبیل میذاشتن شبیه باباهاشون بشناما حالا چی؟ ابرو برمیدارن شبیه ماماناشون بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا از کسی خوشت میومد باید تحقیق میکردی تا بفهمی مجرده یا متاهل!ولی جدیدا از یکی خوشت میاد باید بری تحقیق کنی ببینی دختره یا پسر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردم داشتیم پسره با نامزدش یه آرایشگاه میرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه دختره رو تو دانشگاه گرفتن!آخه هیچی سرش نبود، تازه بدون مانتو ساپورتم پوشیده بود!حراست دانشگاه: این چ وضعیه؟!طرف: چی؟حراست: چرا بدون مانتو و روسری اومدی؟طرف: مگه پسرا هم باید حجاب بگیرن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مدرک دروغ بودن قصه ها چیه؟شاهزاده افسانه ای همیشه خوش تیپ و باهوش و پولدار و مجرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍ ﻫﺴﺘﻦ فکر ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﮔﻪ ﻭﺳﻂ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻦ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﻣﯿﺸﻦ!ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ بهشون ﺑﮕﻪ آﺧﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ، ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻠﯿﺖ ﻭﺍﻭﻥ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ بیشتر شبیه ﺟﯿﮕﺮ ﻣﻨﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامشمارتو دادم به یه دختر میخواد بهت زنگ بزنه باهاش حرف بزنازت حسابى تعریف کردم، عاشقت شده!(ستاد ایجاد ذوق در پسران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر:من از مرگ نمی ترسممن از چیز هایی می ترسم که پس از مرگ در کامپیوترم پیدا خواهند کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا دیگه کار از ابرو برداشتنو شلوار قرمز پوشیدنو گوشواره انداختن پسرا گذشته!امروز یه پسر دیدم وسط دعوا داشت جیغ میزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با آرایش رفته بیرون ، خواهرش غیرتی شده زدتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره تا روز عروسیش دست به ابروهاش نزده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غول چراغ جادو: چه آرزویی داری؟پسر: ضریب هوشى منو 10 برابر کن!غول چراغ جادو: انجام شد سرورم!پسر: پس چرا تغییری احساس نمی کنم؟غول: چون 0 ضربدر 10 میشه همون صفر!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دخترونه و ضد پسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پسرایی که زیر ابرو برمیدارن، کرم پودر میزننبا ناز حرف میزنن و یقشونو باز میذارن به اینا متلک نندازین، اینا زن زندگین برین خواستگاریشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجوری که داریم پیش میریم چند وقت دیگه باید به دخترا بگیم:مگه پسری که ابروهاتو برداشتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگه: هر وقت زنت گریه کنه می خواد خرت کنه!و هر وقت خندید؛ مطمئن باش خرت کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون دوم نیوتن :عشق در پسر ها هرگز از بین نمی رود، بلکه از دختری به دختر دیگر انتقال می یابد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی پسرا سیبیل میذاشتن شبیه باباهاشون بشناما حالا چی؟ ابرو برمیدارن شبیه ماماناشون بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا از کسی خوشت میومد باید تحقیق میکردی تا بفهمی مجرده یا متاهل!ولی جدیدا از یکی خوشت میاد باید بری تحقیق کنی ببینی دختره یا پسر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردم داشتیم پسره با نامزدش یه آرایشگاه میرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه دختره رو تو دانشگاه گرفتن!آخه هیچی سرش نبود، تازه بدون مانتو ساپورتم پوشیده بود!حراست دانشگاه: این چ وضعیه؟!طرف: چی؟حراست: چرا بدون مانتو و روسری اومدی؟طرف: مگه پسرا هم باید حجاب بگیرن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مدرک دروغ بودن قصه ها چیه؟شاهزاده افسانه ای همیشه خوش تیپ و باهوش و پولدار و مجرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍ ﻫﺴﺘﻦ فکر ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﮔﻪ ﻭﺳﻂ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻦ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﻣﯿﺸﻦ!ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ بهشون ﺑﮕﻪ آﺧﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ، ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻠﯿﺖ ﻭﺍﻭﻥ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ بیشتر شبیه ﺟﯿﮕﺮ ﻣﻨﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامشمارتو دادم به یه دختر میخواد بهت زنگ بزنه باهاش حرف بزنازت حسابى تعریف کردم، عاشقت شده!(ستاد ایجاد ذوق در پسران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر:من از مرگ نمی ترسممن از چیز هایی می ترسم که پس از مرگ در کامپیوترم پیدا خواهند کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا دیگه کار از ابرو برداشتنو شلوار قرمز پوشیدنو گوشواره انداختن پسرا گذشته!امروز یه پسر دیدم وسط دعوا داشت جیغ میزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با آرایش رفته بیرون ، خواهرش غیرتی شده زدتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره تا روز عروسیش دست به ابروهاش نزده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غول چراغ جادو: چه آرزویی داری؟پسر: ضریب هوشى منو 10 برابر کن!غول چراغ جادو: انجام شد سرورم!پسر: پس چرا تغییری احساس نمی کنم؟غول: چون 0 ضربدر 10 میشه همون صفر!