بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دخترونه و ضد پسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون دوم نيوتن: عشق در پسر ها هرگز از بين نمي رود، بلكه از دختري به دختر ديگر انتقال مي يابد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا مي دانيد كه تفاوت پير دختر با پير پسر چيست؟ اولي موفق نشده ازدواج كنه ولي دومي موفق شده ازدواج نكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شوهر خود نيز مثل‌ يك كتاب‌ رفتار كنيد ، فصلهاي‌ خسته‌ كننده‌ آن‌ را اصلا نخوانيد . (( سوني‌ اسمارت ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا مي پرسند: چرا اول مرد رو آفريدي بعد زن رو؟ خدا مي گه: شما هم اگه بخواين چيزي بنويسين اول چرک نويس مي کنين. بعد پاک نويس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت آقايون با آگهي بازرگاني چيست؟ شما نمي توانيد يک کلمه از حرف هاي آنها را باور کنيد و هيچ چيزي براي زماني بيش از ۶۰ ثانيه دوام نمي آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخه ي زندگي مردهاي امروزي: بچگي : مامان ذليل جواني: دوست دختر ذليل ميان سالي: زن ذليل پيري: بچه ذليل مرگ: ذليل مرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا روان درمانی مردها کمتر از زنها طول میکشه؟ معمولا” باید در روان درمانی به دوران کودکی بازگشت و مردها همیشه در همون دوران به سر می برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كرديد كه همه چيزهاي خوب خانم هستند: خورشيد خانم، پروانه خانم، مهتاب خانم! اما همه چيزهاي بد آقا هستند: آقا دزده، آقا گاوه، آقا گرگه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواد لازم براي درست كردن مرد:مواد خود را حرام نكنيد.........مرد ها درست شدني نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دونيد سريعترين راه به چنگ آوردن قلب يک مرد چيه ؟ پاره کردن سينه اش با يک کارد آشپزخانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يه دختر مي‌پرسن: چرا شما به پسرا ميگين BF؟ ميگه: آخه مخفف كلمات: بدبخت فلك زده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ليلي شدم مجنون شدي ، شيرين شدم فرهاد شدي ، حوا شدم بعيد ميدونم آدم بشي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي پسرااي قديم ... که با زغال واسه خودشون سيبيل ميذاشتن که شبيه بابا هاشون بشن نه پسرااي الان که ابرو هاشونو ور ميدارن که شبيه مامانشون بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه مرد به سالگرد ازدواج مثل نگاه گوسفند مي مونه به عيد قربان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعداز قلب پسرها چین پرجمعیت ترین جای جهان اعلام شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره به خاطر فوت اقوامش تا ۴۰ روز به ابروهاش دست نزده . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دخترونه و ضد پسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون دوم نيوتن: عشق در پسر ها هرگز از بين نمي رود، بلكه از دختري به دختر ديگر انتقال مي يابد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا مي دانيد كه تفاوت پير دختر با پير پسر چيست؟ اولي موفق نشده ازدواج كنه ولي دومي موفق شده ازدواج نكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شوهر خود نيز مثل‌ يك كتاب‌ رفتار كنيد ، فصلهاي‌ خسته‌ كننده‌ آن‌ را اصلا نخوانيد . (( سوني‌ اسمارت ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا مي پرسند: چرا اول مرد رو آفريدي بعد زن رو؟ خدا مي گه: شما هم اگه بخواين چيزي بنويسين اول چرک نويس مي کنين. بعد پاک نويس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت آقايون با آگهي بازرگاني چيست؟ شما نمي توانيد يک کلمه از حرف هاي آنها را باور کنيد و هيچ چيزي براي زماني بيش از ۶۰ ثانيه دوام نمي آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخه ي زندگي مردهاي امروزي: بچگي : مامان ذليل جواني: دوست دختر ذليل ميان سالي: زن ذليل پيري: بچه ذليل مرگ: ذليل مرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا روان درمانی مردها کمتر از زنها طول میکشه؟ معمولا” باید در روان درمانی به دوران کودکی بازگشت و مردها همیشه در همون دوران به سر می برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كرديد كه همه چيزهاي خوب خانم هستند: خورشيد خانم، پروانه خانم، مهتاب خانم! اما همه چيزهاي بد آقا هستند: آقا دزده، آقا گاوه، آقا گرگه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواد لازم براي درست كردن مرد:مواد خود را حرام نكنيد.........مرد ها درست شدني نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دونيد سريعترين راه به چنگ آوردن قلب يک مرد چيه ؟ پاره کردن سينه اش با يک کارد آشپزخانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يه دختر مي‌پرسن: چرا شما به پسرا ميگين BF؟ ميگه: آخه مخفف كلمات: بدبخت فلك زده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ليلي شدم مجنون شدي ، شيرين شدم فرهاد شدي ، حوا شدم بعيد ميدونم آدم بشي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي پسرااي قديم ... که با زغال واسه خودشون سيبيل ميذاشتن که شبيه بابا هاشون بشن نه پسرااي الان که ابرو هاشونو ور ميدارن که شبيه مامانشون بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه مرد به سالگرد ازدواج مثل نگاه گوسفند مي مونه به عيد قربان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعداز قلب پسرها چین پرجمعیت ترین جای جهان اعلام شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره به خاطر فوت اقوامش تا ۴۰ روز به ابروهاش دست نزده . . .