بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دانشجویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلـامـتــي اون كــلــاس 90نــفــري اي كه 45 نــفــرشــون ســر كــلــاس بــودن و هــمــه شــون م حــاضــري خــوردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اون دختر دانشجويي كه سال اول كه وارد دانشگاه ميشه چادر بسره... سال آخرم كه از دانشگاه مياد بيرون بازم چادر بسره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دانش گرامری خود کامل کنید... . . . مزخرف ترین سوالی که تو همه ی امتحانات زبان اول راهنمایی تا چهارم دبیرستان خودنمایی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا اعتماد به نفس هرچی پسره تو حلقم امروز تو سرویس یه کلمه با پسره حرف زدم تا خود خونه گیر داده بنویس امضا کن چقد دوسم داری باباظرفیت داشته باش داش من ای بابا ...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجویان عزیز! مرگ حقه سلف دانشگاه وسیله است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه دانشجوای دانشگاه پیام نور که سرکار میرن، شب امتحانی هستن، شهریه میدن، کلاس برگزار نمیشه ولی آخر ترم جلو همه روسفیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حقیقت هست که میگه: یه دیونه یه کتابی مینویسه که صدتا عاقل نمیتونن پاسش کنن :| والا:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاس نه گذاشتنیه ، نه داشتنی کلاس فقط پیچوندنیه... به افتخارهمه دانشجوها،دستو جیغو هوراااا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو ای بدبخت! ای در به در هزار تومان! ای ژتون خور! ای مخترع غذا! ای غربت نشین! ای الکی خوش! ای تک زنگی! ای گدا! رووووزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش اموز دیروز الاف امروز بیکار فردا.... دانشجوووووووووو!!! روزت مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها فقط در یک فصل رفیق آدمند!! ولی در مورد تو فصل بی معناست چون تو فراتر از گلی.. مرد بودنت رو بهت تبریک میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ثابت کرده هر وقت توی یه ترم رفیقت دو روز بیشتر نمیاد دانشگاه یعنی ترم پیش حتما مشروط شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِـــ اُمــیــدِ رُوزی کِـــ تُــــو سِــلــفــِـ دانِــشــگــــاه آبــگُــوشــتـــ بُــخــوریــم!!! بُــلَــنــد بِــگُــــو آمــــیــــن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا شبای نزدیک به امتحانه: چراغارو خاموش کنید محفل معنوی بشه میخوام امشب دلاتونو ببرم پیش عمه ی استاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون دانشجویی نیوتن: پروژه و کارآموزی نه بوجود میاد نه از بین میره... فقط بین دانشجوها دست به دست میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر:من زیر نور چراغ خیابونها درس میخوندم. گراهام بل:من در زیر نور شمع درس میخوندم. ببخشیدآ ولی شما در طول روز چه غلطی میکردین؟!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دانشجویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلـامـتــي اون كــلــاس 90نــفــري اي كه 45 نــفــرشــون ســر كــلــاس بــودن و هــمــه شــون م حــاضــري خــوردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اون دختر دانشجويي كه سال اول كه وارد دانشگاه ميشه چادر بسره... سال آخرم كه از دانشگاه مياد بيرون بازم چادر بسره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دانش گرامری خود کامل کنید... . . . مزخرف ترین سوالی که تو همه ی امتحانات زبان اول راهنمایی تا چهارم دبیرستان خودنمایی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا اعتماد به نفس هرچی پسره تو حلقم امروز تو سرویس یه کلمه با پسره حرف زدم تا خود خونه گیر داده بنویس امضا کن چقد دوسم داری باباظرفیت داشته باش داش من ای بابا ...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجویان عزیز! مرگ حقه سلف دانشگاه وسیله است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه دانشجوای دانشگاه پیام نور که سرکار میرن، شب امتحانی هستن، شهریه میدن، کلاس برگزار نمیشه ولی آخر ترم جلو همه روسفیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حقیقت هست که میگه: یه دیونه یه کتابی مینویسه که صدتا عاقل نمیتونن پاسش کنن :| والا:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاس نه گذاشتنیه ، نه داشتنی کلاس فقط پیچوندنیه... به افتخارهمه دانشجوها،دستو جیغو هوراااا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو ای بدبخت! ای در به در هزار تومان! ای ژتون خور! ای مخترع غذا! ای غربت نشین! ای الکی خوش! ای تک زنگی! ای گدا! رووووزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش اموز دیروز الاف امروز بیکار فردا.... دانشجوووووووووو!!! روزت مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها فقط در یک فصل رفیق آدمند!! ولی در مورد تو فصل بی معناست چون تو فراتر از گلی.. مرد بودنت رو بهت تبریک میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ثابت کرده هر وقت توی یه ترم رفیقت دو روز بیشتر نمیاد دانشگاه یعنی ترم پیش حتما مشروط شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِـــ اُمــیــدِ رُوزی کِـــ تُــــو سِــلــفــِـ دانِــشــگــــاه آبــگُــوشــتـــ بُــخــوریــم!!! بُــلَــنــد بِــگُــــو آمــــیــــن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا شبای نزدیک به امتحانه: چراغارو خاموش کنید محفل معنوی بشه میخوام امشب دلاتونو ببرم پیش عمه ی استاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون دانشجویی نیوتن: پروژه و کارآموزی نه بوجود میاد نه از بین میره... فقط بین دانشجوها دست به دست میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر:من زیر نور چراغ خیابونها درس میخوندم. گراهام بل:من در زیر نور شمع درس میخوندم. ببخشیدآ ولی شما در طول روز چه غلطی میکردین؟!!!