بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو رو از دست دادم، اشكي نريختم! چون تموم اشكهام رو براي بدست آوردنت ريخته بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد باورت نشه، اما تورو به اندازه ي دوتا چشمام دوست دارم.... از طرف موش كور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت تونستي برف را سياه كني ... پر كلاغ رو سفيد كني .... آتش رو بوس كني ... توي آب يه نفس عميق بكشي... اون موق است كه من ميتونم فراموشت كنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه چيزي رو خيل ي وقته ميخوام بهت بگم، ميدونم ميگ ي برو بابا . من عاشقه .عاشقه ...عاشقه تو .. .عاشقه تو..عاشقه تو .... عاشقه تربچه هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه در را به رويم بستي و پا روي عشقم گذاشتي بابا جون دستم لاي در مونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه از كوچه معشوقه ما ميگذري بگذر بگ ذر كه كوچه بن بست است و برو بچ محل ته كوچه منتظرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز كه فرياد زد ي دوستت دارم،گفتم نميشنوم لطفاً بلندتر !!!!!!!!! امروز كه به اروم ي گفت ي ديگر دوستت ندارم، گفتم هيس چرا داد ميزني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غريبه ي ديروز ...آشناي امروز ...و فراموش شده ي فردايم ...پس در آشنايي ه امروز مينويسم ...تا در فرداي تلخ جدايي بياد آوري مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزت مبارك عزيزم!! فردا روز جهاني ميراث فرهنگيه! عتيقه روزت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي دفتر ي از خاطر هست . يك نفر در شب كم، يك نفر در دل خاك، يك نفر همدم خوشبختي هاست، يك نفر همسفر سختي هاست، چشم تا باز كنيم عمرمان ميگزرد ما همه همسفريم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه ديدي يا حسين ميگن بدون كه شام ميد ن اما اگر ديدي يا علي ميگن بدون كه ميخوان ماشين هل بدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواستار مهاجرت به كانادا هستيد تا 30 سپتامبر با ما تماس بگيريد .....دسته ي غاز هاي وحشي مهاجر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام،ميدوني رفيق؟ اگه حماقت وجود نداشت دانايي هم معن ي نداشت. اگه زشتي نبود زيبايي هم ب ي معني بود. ميبيني؟ دنيا به تو هم نياز داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو فاصله U و I كسي كه الفبا رو اختراع كرد يه اشباهه خيلي خيلي بزرگي كرد و اونم اين بود كه : ميون انداخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسگل رو خوندي؟ حالا اينم ازگل! ازگل حيواني (يا پرنده اي !!) است كه هيچوقت از تابستون رو صرف جمع آوري آزوق ه نمي كنه، اما تمام طول زمستون رو دنبال اوون ميگرده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3 تا ميمون از باغ وحش فرار ميكنن ! اوليش ميره آفريقا دوميش ميره هند سوميش هم داره اين پيغام رو ميخونه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو رو از دست دادم، اشكي نريختم! چون تموم اشكهام رو براي بدست آوردنت ريخته بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد باورت نشه، اما تورو به اندازه ي دوتا چشمام دوست دارم.... از طرف موش كور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت تونستي برف را سياه كني ... پر كلاغ رو سفيد كني .... آتش رو بوس كني ... توي آب يه نفس عميق بكشي... اون موق است كه من ميتونم فراموشت كنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه چيزي رو خيل ي وقته ميخوام بهت بگم، ميدونم ميگ ي برو بابا . من عاشقه .عاشقه ...عاشقه تو .. .عاشقه تو..عاشقه تو .... عاشقه تربچه هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه در را به رويم بستي و پا روي عشقم گذاشتي بابا جون دستم لاي در مونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه از كوچه معشوقه ما ميگذري بگذر بگ ذر كه كوچه بن بست است و برو بچ محل ته كوچه منتظرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز كه فرياد زد ي دوستت دارم،گفتم نميشنوم لطفاً بلندتر !!!!!!!!! امروز كه به اروم ي گفت ي ديگر دوستت ندارم، گفتم هيس چرا داد ميزني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غريبه ي ديروز ...آشناي امروز ...و فراموش شده ي فردايم ...پس در آشنايي ه امروز مينويسم ...تا در فرداي تلخ جدايي بياد آوري مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزت مبارك عزيزم!! فردا روز جهاني ميراث فرهنگيه! عتيقه روزت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي دفتر ي از خاطر هست . يك نفر در شب كم، يك نفر در دل خاك، يك نفر همدم خوشبختي هاست، يك نفر همسفر سختي هاست، چشم تا باز كنيم عمرمان ميگزرد ما همه همسفريم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه ديدي يا حسين ميگن بدون كه شام ميد ن اما اگر ديدي يا علي ميگن بدون كه ميخوان ماشين هل بدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواستار مهاجرت به كانادا هستيد تا 30 سپتامبر با ما تماس بگيريد .....دسته ي غاز هاي وحشي مهاجر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام،ميدوني رفيق؟ اگه حماقت وجود نداشت دانايي هم معن ي نداشت. اگه زشتي نبود زيبايي هم ب ي معني بود. ميبيني؟ دنيا به تو هم نياز داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو فاصله U و I كسي كه الفبا رو اختراع كرد يه اشباهه خيلي خيلي بزرگي كرد و اونم اين بود كه : ميون انداخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسگل رو خوندي؟ حالا اينم ازگل! ازگل حيواني (يا پرنده اي !!) است كه هيچوقت از تابستون رو صرف جمع آوري آزوق ه نمي كنه، اما تمام طول زمستون رو دنبال اوون ميگرده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3 تا ميمون از باغ وحش فرار ميكنن ! اوليش ميره آفريقا دوميش ميره هند سوميش هم داره اين پيغام رو ميخونه!