بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن پاشو سحره. میگه بزار بخوابم. خودم فردا بهش زنگ میزنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته تو خیابون به یه دختر نگاه می کرده. یکی بهش میگه مگه تو خواهر و مادر نداری؟ میگه چرا... ولی به این خوشگلی نیستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن چرا خودترو به سپر ماشين ميمالي مگه مي خوام اوقات فراغتم سپري بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره بنگاه، می گن یه خونه داریم کنار راه آهنه. سر و صدا زیاده ولی بعد از یک هفته عادی می شه. حیف نون می گه: اشکالی نداره، این یک هفته رو می رم پیش داداشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند تا توله سگ برای باباشون تولد می گیرن روی کیک می نویسن: پدرسگ! تولدت مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج تا داداش پولاشونو رو هم می ذارن تاکسی می خرند. بعد از چند وقت ورشکست می شن. اگه گفتی چرا؟ آخه پنج تایی با هم می رفتن مسافرکشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تو توی جنگ بیسیم چی بوده. بیسیم می زنه می گه من 5000 نفر رو اسیر کردم. بیابد ببریدشون. بهش می گن خوب خودت بیارشون. می گه: آخه اینا نمی ذارن من بیام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره ماشینش رو بیمه کنه، آقاهه بهش می گه: خدا کنه هیچ وقت از این بیمه استفاده نکنی. حیف نون می گه: الهی تو هم از این پول خیر نبینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسه سر کلاس به مرغه می گه: بهم نوک می دی؟ مرغه می گه نه! خروسه می گه به جهنم! با خودکار می نویسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها توی کلاس داشتند سر و صدا می کردند که ناظم میاد تو با عصبانیت میگه: اینجا طویله است؟ یکی از بچه ها می گه: نه آقا اشتباهی آمدید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: بگو ببینم... اگه توی خیابون یه نفر یه خری رو گرفته و می زنه، و من برم جلو و از این کارش ممانعت کنم، به این کار چی می گن؟ شاگرد: آقا اجازه، حس برادری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره توالت، زنش زنگ می زنه میگه كجایی؟ یارو میگه خونه بابات! زنش میگه همون جا یه چیزی بخور بیا من چیزی درست نكردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفرخبر میدن بابا شدی میگه پس به زنم نگین میخوام سوپرایزش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو باباش مي ميره مي خواسته خاکش کنه، جو مي گيردش بار اندازش مي کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن برتر از عشق است... عشق يك جوشش كور است و پيوندي از سر نابينايي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موقع خواستي از كسي جدا بشي يادت نره بهترين راه اينه كه بهش بگي براي هميشه خدانگهدار، شايد طرف مقابلت ناراحت بشه و قلبش بشكنه ولي بهتر از اينه كه منتظر بمونه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن پاشو سحره. میگه بزار بخوابم. خودم فردا بهش زنگ میزنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته تو خیابون به یه دختر نگاه می کرده. یکی بهش میگه مگه تو خواهر و مادر نداری؟ میگه چرا... ولی به این خوشگلی نیستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن چرا خودترو به سپر ماشين ميمالي مگه مي خوام اوقات فراغتم سپري بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره بنگاه، می گن یه خونه داریم کنار راه آهنه. سر و صدا زیاده ولی بعد از یک هفته عادی می شه. حیف نون می گه: اشکالی نداره، این یک هفته رو می رم پیش داداشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند تا توله سگ برای باباشون تولد می گیرن روی کیک می نویسن: پدرسگ! تولدت مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج تا داداش پولاشونو رو هم می ذارن تاکسی می خرند. بعد از چند وقت ورشکست می شن. اگه گفتی چرا؟ آخه پنج تایی با هم می رفتن مسافرکشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تو توی جنگ بیسیم چی بوده. بیسیم می زنه می گه من 5000 نفر رو اسیر کردم. بیابد ببریدشون. بهش می گن خوب خودت بیارشون. می گه: آخه اینا نمی ذارن من بیام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره ماشینش رو بیمه کنه، آقاهه بهش می گه: خدا کنه هیچ وقت از این بیمه استفاده نکنی. حیف نون می گه: الهی تو هم از این پول خیر نبینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسه سر کلاس به مرغه می گه: بهم نوک می دی؟ مرغه می گه نه! خروسه می گه به جهنم! با خودکار می نویسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها توی کلاس داشتند سر و صدا می کردند که ناظم میاد تو با عصبانیت میگه: اینجا طویله است؟ یکی از بچه ها می گه: نه آقا اشتباهی آمدید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: بگو ببینم... اگه توی خیابون یه نفر یه خری رو گرفته و می زنه، و من برم جلو و از این کارش ممانعت کنم، به این کار چی می گن؟ شاگرد: آقا اجازه، حس برادری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره توالت، زنش زنگ می زنه میگه كجایی؟ یارو میگه خونه بابات! زنش میگه همون جا یه چیزی بخور بیا من چیزی درست نكردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفرخبر میدن بابا شدی میگه پس به زنم نگین میخوام سوپرایزش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو باباش مي ميره مي خواسته خاکش کنه، جو مي گيردش بار اندازش مي کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن برتر از عشق است... عشق يك جوشش كور است و پيوندي از سر نابينايي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موقع خواستي از كسي جدا بشي يادت نره بهترين راه اينه كه بهش بگي براي هميشه خدانگهدار، شايد طرف مقابلت ناراحت بشه و قلبش بشكنه ولي بهتر از اينه كه منتظر بمونه...