بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با نامزدش میرن بیرون، گم می شن. دختره می پرسه حالا چی کار کنیم؟ حیف نون می گه تو برو خونتون، من برای خودم یه فکری می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه هشت بارم ایزوگامت کنن بازم معرفت پس میدی ی ی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلمه مادر و زن هر دو كلمات مقدسي هستند ولي پناه بر خدا از زماني كه اين دو يكجا تلفظ شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي يك زن موفق: خدايا، از تو خردمندي مي‌خواهم تا همسرم را درك كنم، عشق مي‌خواهم تا او را ببخشم، بردباري مي‌خواهم تا شرايطش را بپذيرم، زيرا اگر از تو قدرت بخواهم، او را آنقدر مي‌زنم تا بميرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي خواستم اگه امکانش هست اگه ميشه . بدون رو دربايستي ازتون نظر خواهي کنم. ببينم که آيا شما با من زير يک سقف ، زير چتر محبت ، زير سايه مهرباني ، منچ بازي مي کني يا مار و پله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرج كن ولي اسراف نكن. عاشق شو ولي ديوانگي نكن. آسوده باش ولي بي خيالي نكن. حرف بزن ولي وراجي نكن. دوستت دارم........... ولي پورو نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدم آنقدر مهم شدي که وقتي ميري دستشويي مگسها به احترامت بلند ميشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز تنها شدي... تا کسي نيست دستتو بکن تو دماغت، حالشو ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام،ميدوني رفيق؟ اگه حماقت وجود نداشت دانايي هم معني نداشت. اگه زشتي نبود زيبايي هم بي معني بود. ميبيني؟ دنيا به تو هم نياز داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرستنده : من دلیلش : محبت هدفم : خوشنودیت نتیجه اش : ۱۶ تومان ضرر فقط به خاطر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا لا لا لا نخواب سودی نداره همون بهتر که بشماری ستاره همون بهتر که چشمات وا بمونه که ماه غصه ش نشه تنها بیداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن زندگي بدون عشق،مثل شلوار بدون كشه! عشق من كجايي؟ آبروم داره ميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعری فرموده است : مزن زن را ولی چون بر ستیزد ! چنانش زن که هرگز بر نخیزد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز یاران چشم یاری داشتیم هندوانه كاشتیم اما كدو برداشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل داران عزیز: به لحظات ملکوتی 12 شب تا 6 صبح نزدیک میشویم...التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: معلمینی که چون شمع می سوزند تا پایان سال !! گازسوز خواهند شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با نامزدش میرن بیرون، گم می شن. دختره می پرسه حالا چی کار کنیم؟ حیف نون می گه تو برو خونتون، من برای خودم یه فکری می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه هشت بارم ایزوگامت کنن بازم معرفت پس میدی ی ی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلمه مادر و زن هر دو كلمات مقدسي هستند ولي پناه بر خدا از زماني كه اين دو يكجا تلفظ شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي يك زن موفق: خدايا، از تو خردمندي مي‌خواهم تا همسرم را درك كنم، عشق مي‌خواهم تا او را ببخشم، بردباري مي‌خواهم تا شرايطش را بپذيرم، زيرا اگر از تو قدرت بخواهم، او را آنقدر مي‌زنم تا بميرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي خواستم اگه امکانش هست اگه ميشه . بدون رو دربايستي ازتون نظر خواهي کنم. ببينم که آيا شما با من زير يک سقف ، زير چتر محبت ، زير سايه مهرباني ، منچ بازي مي کني يا مار و پله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرج كن ولي اسراف نكن. عاشق شو ولي ديوانگي نكن. آسوده باش ولي بي خيالي نكن. حرف بزن ولي وراجي نكن. دوستت دارم........... ولي پورو نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدم آنقدر مهم شدي که وقتي ميري دستشويي مگسها به احترامت بلند ميشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز تنها شدي... تا کسي نيست دستتو بکن تو دماغت، حالشو ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام،ميدوني رفيق؟ اگه حماقت وجود نداشت دانايي هم معني نداشت. اگه زشتي نبود زيبايي هم بي معني بود. ميبيني؟ دنيا به تو هم نياز داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرستنده : من دلیلش : محبت هدفم : خوشنودیت نتیجه اش : ۱۶ تومان ضرر فقط به خاطر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا لا لا لا نخواب سودی نداره همون بهتر که بشماری ستاره همون بهتر که چشمات وا بمونه که ماه غصه ش نشه تنها بیداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن زندگي بدون عشق،مثل شلوار بدون كشه! عشق من كجايي؟ آبروم داره ميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعری فرموده است : مزن زن را ولی چون بر ستیزد ! چنانش زن که هرگز بر نخیزد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز یاران چشم یاری داشتیم هندوانه كاشتیم اما كدو برداشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل داران عزیز: به لحظات ملکوتی 12 شب تا 6 صبح نزدیک میشویم...التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: معلمینی که چون شمع می سوزند تا پایان سال !! گازسوز خواهند شد