بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو رو 30% دوستت دارم ، 25% بدون تو نميتونم زندگي کنم ، 70% روزمو بهت فکر ميکنم ، 45% عاشقتم ، 29% آرزوي مني ، 100% سرکاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني من دوست دارم من عاشقتم ميميرم برات ميبوسمت . . . چند تا ميم داره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم، تو چي؟ خيلي مي خوامت، تو چي؟ دوريت اذيتم مي کنه، تو چي؟ بي تو مي ميرم، تو چي؟ ...... من الکي گفتم، تو چي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجايي؟ نشستي اون بالا با تنهايي خودت حال مي کني، ما رو تحويل نمي گيري. الهي قربونت برم بي زحمت دو تا نارگيل بنداز پايين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببينم، اگه يه روز از خواب بيدار بشي و ببيني: اون كه دوستش داري گذاشته رفته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اونوقت، صبحانه چي ميخوري؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده اگه بد موقع بيدارت كردم . آب خوردي آفتابرو كجا گذاشتي ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الاغ شتر ميمون آخه يابو اسب گاو میش کلاغ بز بوزينه اين همه هيوون تو جنگله نميدونم چرا شير سلطانه جنگل شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا چی شده خیلی خودتو می گیری ؟ دیگه با ما نمی چرخی؟ با بهتر از ما می پری چی شده !؟ بابا این قدر دیگه خود گرفتن نداره که فقط از عکست روی چی توز استفاده شده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی حوضی كه ماهی نباشه قورباغه سالاره ! . . . . . چاكرتیم سالار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون توي دنيا يه قلب هست كه فقط براي تو مي تپه اونم قلب خودته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان بيش از۶ ميليارد نفر جمعيت داره، يكي نيست به من احمق بگه: چرا واسه تــو اس ام اس ميدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت گوسفندي كه جان حضرت اسمعيل رو نجات داد 7 بار بگو بعععع بعععع و اين SMS رو براي 7 تا گوسفند ديگه بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- مثل شقايق زندگي کن ، کوتاه اما زيبا ، مثل پرستو ، فصلي کوچ کن ، اما هدفمند ، مثل پروانه بمير ، دردناک اما با عشق ، مثل خر عرعر کن ، بلند اما شمرده و خوانا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- اگه بنزين كوپني شده زياد ناراحت نيستم چون از اين به بعد قدر تو را بيشتر ميدونم و حد اقل براي رفتن به مزرعه سوار تو ميشم الاغ جونم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کوير... و مي داني که کوير بدون باران زنده است... پس برو بمير!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر تو بزار رو شونه هام خوابت بگیره جا خالی میدم بخوری زمین حالت بگیره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو رو 30% دوستت دارم ، 25% بدون تو نميتونم زندگي کنم ، 70% روزمو بهت فکر ميکنم ، 45% عاشقتم ، 29% آرزوي مني ، 100% سرکاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني من دوست دارم من عاشقتم ميميرم برات ميبوسمت . . . چند تا ميم داره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم، تو چي؟ خيلي مي خوامت، تو چي؟ دوريت اذيتم مي کنه، تو چي؟ بي تو مي ميرم، تو چي؟ ...... من الکي گفتم، تو چي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجايي؟ نشستي اون بالا با تنهايي خودت حال مي کني، ما رو تحويل نمي گيري. الهي قربونت برم بي زحمت دو تا نارگيل بنداز پايين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببينم، اگه يه روز از خواب بيدار بشي و ببيني: اون كه دوستش داري گذاشته رفته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اونوقت، صبحانه چي ميخوري؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده اگه بد موقع بيدارت كردم . آب خوردي آفتابرو كجا گذاشتي ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الاغ شتر ميمون آخه يابو اسب گاو میش کلاغ بز بوزينه اين همه هيوون تو جنگله نميدونم چرا شير سلطانه جنگل شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا چی شده خیلی خودتو می گیری ؟ دیگه با ما نمی چرخی؟ با بهتر از ما می پری چی شده !؟ بابا این قدر دیگه خود گرفتن نداره که فقط از عکست روی چی توز استفاده شده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی حوضی كه ماهی نباشه قورباغه سالاره ! . . . . . چاكرتیم سالار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون توي دنيا يه قلب هست كه فقط براي تو مي تپه اونم قلب خودته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان بيش از۶ ميليارد نفر جمعيت داره، يكي نيست به من احمق بگه: چرا واسه تــو اس ام اس ميدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت گوسفندي كه جان حضرت اسمعيل رو نجات داد 7 بار بگو بعععع بعععع و اين SMS رو براي 7 تا گوسفند ديگه بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- مثل شقايق زندگي کن ، کوتاه اما زيبا ، مثل پرستو ، فصلي کوچ کن ، اما هدفمند ، مثل پروانه بمير ، دردناک اما با عشق ، مثل خر عرعر کن ، بلند اما شمرده و خوانا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- اگه بنزين كوپني شده زياد ناراحت نيستم چون از اين به بعد قدر تو را بيشتر ميدونم و حد اقل براي رفتن به مزرعه سوار تو ميشم الاغ جونم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کوير... و مي داني که کوير بدون باران زنده است... پس برو بمير!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر تو بزار رو شونه هام خوابت بگیره جا خالی میدم بخوری زمین حالت بگیره