بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل بادی است که در دل می پیچد.اگر نگهش داری خود آزرده می شویو اگر رهایش کنی دیگران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هديه الهی از خداوندی برای سينه پر دردمن:عطر وجودت را برای شفا می بويم..........! ای شلغم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتتو مشت کن..... مشته؟ مشته مشته؟ حالا محکم بزن تو چشمت تا کور بشی دوریمو نبینی......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو با من باشی ، چراغ خونه ام باشی . . . . اونقدر روشن خاموشت می کنم تا بسوزی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خری گم کرده ام با بار کاشی اس ام اس ميزنم شايد تو باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهيد زندگي جديدي داشته باشيد با ما تماس بگيريد “” سازمان بازيافت زباله ”"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم همه دنيا يه طرف ... . . . ذوق زده نشو .... تو هم همون طرف !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسي رفاقت کن و دوست باش که وقتي باهاش دعوات شد ، زورت بهش برسه و بتوني بزنيش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميگفتن پيدا کردن يه دوست خوب خيلي سخته اما من باورم نميشد تا اينکه تو رو ديدم که براي پيدا کردن من چه قدر زحمت کشيدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز خوشتیپ ترین دوست هستش . این اس ام اس رو واسه کسی بفرست که مطمئنی هیچ کس این روز رو بهش تبریک نمی گه! ثواب داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیر میشی ممکن موهاتو از دست بدی یا دندونات بریزه ولی زیبایی هاتو هیچ وقت از دست نمی ره . . . چون آدم چیزهایی را که نداشته هیچ وقت از دست نمی ده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب بچه ها باشید تا گلها رو نچیینند! شهردار نیستم فقط نگران خودم هستم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز دلم ! اگر تمام مردم دنيا جمع بشوند تا تو را از من بگيرند به آنان خواهم گفت : شما چرا زحمت کشيديد ، خودم مي آوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردو خاک تنهايي دلم را با جذبه ي نگاهت زدودي و خانه ي قلبم را از غم ها شستي حالا که داري زحمت مي کشي روي اون ميزم هم يه دسمال بکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمي دستانت سرخي لبهات تپش قلبت نرمي صدات همش مال فشار خونه برو دکتر!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات وقتي زيباست كه مال اشك باشه. اشك وقتي زيباست كه مال عشق باشه . عشق وقتي زيباست كه مال تو باشه. تو وقتي زيبايي كه دستت تو دماغت نباشه!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل بادی است که در دل می پیچد.اگر نگهش داری خود آزرده می شویو اگر رهایش کنی دیگران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هديه الهی از خداوندی برای سينه پر دردمن:عطر وجودت را برای شفا می بويم..........! ای شلغم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتتو مشت کن..... مشته؟ مشته مشته؟ حالا محکم بزن تو چشمت تا کور بشی دوریمو نبینی......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو با من باشی ، چراغ خونه ام باشی . . . . اونقدر روشن خاموشت می کنم تا بسوزی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خری گم کرده ام با بار کاشی اس ام اس ميزنم شايد تو باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهيد زندگي جديدي داشته باشيد با ما تماس بگيريد “” سازمان بازيافت زباله ”"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم همه دنيا يه طرف ... . . . ذوق زده نشو .... تو هم همون طرف !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسي رفاقت کن و دوست باش که وقتي باهاش دعوات شد ، زورت بهش برسه و بتوني بزنيش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميگفتن پيدا کردن يه دوست خوب خيلي سخته اما من باورم نميشد تا اينکه تو رو ديدم که براي پيدا کردن من چه قدر زحمت کشيدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز خوشتیپ ترین دوست هستش . این اس ام اس رو واسه کسی بفرست که مطمئنی هیچ کس این روز رو بهش تبریک نمی گه! ثواب داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیر میشی ممکن موهاتو از دست بدی یا دندونات بریزه ولی زیبایی هاتو هیچ وقت از دست نمی ره . . . چون آدم چیزهایی را که نداشته هیچ وقت از دست نمی ده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب بچه ها باشید تا گلها رو نچیینند! شهردار نیستم فقط نگران خودم هستم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز دلم ! اگر تمام مردم دنيا جمع بشوند تا تو را از من بگيرند به آنان خواهم گفت : شما چرا زحمت کشيديد ، خودم مي آوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردو خاک تنهايي دلم را با جذبه ي نگاهت زدودي و خانه ي قلبم را از غم ها شستي حالا که داري زحمت مي کشي روي اون ميزم هم يه دسمال بکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمي دستانت سرخي لبهات تپش قلبت نرمي صدات همش مال فشار خونه برو دکتر!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات وقتي زيباست كه مال اشك باشه. اشك وقتي زيباست كه مال عشق باشه . عشق وقتي زيباست كه مال تو باشه. تو وقتي زيبايي كه دستت تو دماغت نباشه!!!!!