بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حيف نون مي گن: اگه دنيا رو بهت بدن چي كار مي كني؟ مي گه: خفه شو! من خودم زن دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به زنش مي گه: برو مهرت رو بذار اجرا خونه بخريم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيف نون خواب مي بينه تو بازي كامپيوتري زنشو كشته...از خواب كه پا مي شه مي بينه زنش كنارشه.ميگه : اه ! باز خر شدم سيو نكردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تو صدا و سیما استخدام می شه، بعد از دو هفته اخراجش مي کنن! ميگن چرا اخراج شدي؟ ميگه هيچي بابا وسط اذان پيام بازرگاني پخش کردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن از شوهرش می پرسه: عزیزم! تو زن خوشگل دوست داری یا زن با شعور؟ شوهرش می گه: هیچ کدوم عزیزم! من تو رو دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شهر حیف نون اینا (!) برای دوشیدن شیر گاو 30 نفر لازمه. یک نفر سر پستونای گاو را می گیره و 29 نفر گاو رو بالا و پایین می کنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو ريش پروفسوري داشته، ميره پيش رفيقاش و ميگه: هر سوالي دارين امروز بپرسين، فردا ميخوام ريش هامو بزنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون زنشو بدجوری می زده، ازش می پرسن چی کار کرده که می زنیش؟ می گه اگه می دونستم که می کشتمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با احساسات زنش بازی مي كنه، سه هيچ مي بازه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رفت حج. اونجا نه نماز می خوند، نه طواف می کرد... ازش پرسیدن چرا؟ گفت: به ما گفتن همه چیز با کاروانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه پيرمرد ميگن: آرزوت چيه؟ ميگه كاش زنها رو مثل اسكناس مي شد خورد كرد! مثلأ يه 60ساله بدي سه تا 20ساله بگيري!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3 تا پیرزن تصمیم می گیرن شوهر کنن. یه آگهی می دن تو روزنامه: با یکی ازدواج کن... 2 تا جایزه بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن اگه حالت تهوع بهت دست بده چیکارمی کنی؟ میگه خوب من باهاش دست نمی دم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن شیری یا روباه؟ می گه مگه خر چشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته هلو می خورده، به هسته اش که می رسه میگه به به! گردو هم داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه آدم لنگ با کشتي ميره سفر، وقتي برمي گرده، مي پرسن: سفر خوب بود؟ ميگه نه بابا همش استرس داشتم. چون هي مي گفتن لنگرو بندازين تو آب!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس داغ داغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حيف نون مي گن: اگه دنيا رو بهت بدن چي كار مي كني؟ مي گه: خفه شو! من خودم زن دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به زنش مي گه: برو مهرت رو بذار اجرا خونه بخريم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيف نون خواب مي بينه تو بازي كامپيوتري زنشو كشته...از خواب كه پا مي شه مي بينه زنش كنارشه.ميگه : اه ! باز خر شدم سيو نكردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تو صدا و سیما استخدام می شه، بعد از دو هفته اخراجش مي کنن! ميگن چرا اخراج شدي؟ ميگه هيچي بابا وسط اذان پيام بازرگاني پخش کردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن از شوهرش می پرسه: عزیزم! تو زن خوشگل دوست داری یا زن با شعور؟ شوهرش می گه: هیچ کدوم عزیزم! من تو رو دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شهر حیف نون اینا (!) برای دوشیدن شیر گاو 30 نفر لازمه. یک نفر سر پستونای گاو را می گیره و 29 نفر گاو رو بالا و پایین می کنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو ريش پروفسوري داشته، ميره پيش رفيقاش و ميگه: هر سوالي دارين امروز بپرسين، فردا ميخوام ريش هامو بزنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون زنشو بدجوری می زده، ازش می پرسن چی کار کرده که می زنیش؟ می گه اگه می دونستم که می کشتمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با احساسات زنش بازی مي كنه، سه هيچ مي بازه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رفت حج. اونجا نه نماز می خوند، نه طواف می کرد... ازش پرسیدن چرا؟ گفت: به ما گفتن همه چیز با کاروانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه پيرمرد ميگن: آرزوت چيه؟ ميگه كاش زنها رو مثل اسكناس مي شد خورد كرد! مثلأ يه 60ساله بدي سه تا 20ساله بگيري!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3 تا پیرزن تصمیم می گیرن شوهر کنن. یه آگهی می دن تو روزنامه: با یکی ازدواج کن... 2 تا جایزه بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن اگه حالت تهوع بهت دست بده چیکارمی کنی؟ میگه خوب من باهاش دست نمی دم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن شیری یا روباه؟ می گه مگه خر چشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته هلو می خورده، به هسته اش که می رسه میگه به به! گردو هم داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه آدم لنگ با کشتي ميره سفر، وقتي برمي گرده، مي پرسن: سفر خوب بود؟ ميگه نه بابا همش استرس داشتم. چون هي مي گفتن لنگرو بندازين تو آب!