بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پچ پچ دوستت دارم های تو در گوش او به گوشم میرسد بازیچــه ام یا باز بچــه فرضم کرده ای ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دومون خیانت کردیم من شب ها با گریه می خوابیدم و تو با غریبه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومی است قسمت همه نامردی ها را به عهده میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب پتروس شهر من خواب است وقتی چشمانم چکه می کنند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پچ پچ دوستت دارم های تو در گوش او به گوشم میرسد بازیچــه ام یا باز بچــه فرضم کرده ای ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دومون خیانت کردیم من شب ها با گریه می خوابیدم و تو با غریبه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومی است قسمت همه نامردی ها را به عهده میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب پتروس شهر من خواب است وقتی چشمانم چکه می کنند…