بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبیم و رنج نامردی دگر دردی نمیبینم مزن لاف مروت را که من مردی نمیبینم منم آن چوب سرگردان به ساحل میرسم زیرا درون موج دریاها عقب گردی نمیبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا هرگز نباشد بیمی از مشت برادر جان مرا نامردمی کشت فتوت پیشه خندد روی در روی زند نامرد ناکـــس خنجر از پشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نا رفیق به کدامین گناه ناکرده تازیانه می زنی بر اعتمادم زیر پایم را زود خالی کردی سلام پر مهرت را باور کنم یا پاشیدن زهر نا مردیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک تلنگر هم کافی بود برای اینکه بشکنم به هر حال ممنون از مشتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد دوست نداشتن هایت گفتم خیانت را تجویز کردند گویا این آسان ترین راه عاشقی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با کناری ات کنار نمی آیم ! کنار می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای قول و قرارهایمان امن است زیر پاهای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ؟ به رویت نیاوردم از همان زمانی که جای  تو  به  من  گفتی  شما فهمیدم پای  او  در میان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو دروغگو نیستی من حواسم پرت است گفته بودی دوستم داری بی اندازه خوب که فکر می کنم تازه می فهمم که بی اندازه یعنی چه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت می کنم تا هر سه راحت شویم من ، تو و رقیبم من از قید تو ، او از قید من و تو از قید خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیانت هزار راه هست اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت واژه ی تلخی ست حقیقتی زهرآگین فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارم ها هرگز تبرئه ای نیست آنکه را که چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى لعنتى! بیا باهم بازى کنیم تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار، من هم شماره غریبه هاى توى گوشى أت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دهم شاید هم ۲۱ خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر می خواهد نمی دانستم اینقدر هنرمندی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترســو بودی جاده خیانت را برایت تنگ و تاریک و ترسناک کرده ام امـــا حالا چه شجـــاع شده ای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بـودم کسی بین ماست حالا یقین دارم من بین دو نفر بودم چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبیم و رنج نامردی دگر دردی نمیبینم مزن لاف مروت را که من مردی نمیبینم منم آن چوب سرگردان به ساحل میرسم زیرا درون موج دریاها عقب گردی نمیبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا هرگز نباشد بیمی از مشت برادر جان مرا نامردمی کشت فتوت پیشه خندد روی در روی زند نامرد ناکـــس خنجر از پشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نا رفیق به کدامین گناه ناکرده تازیانه می زنی بر اعتمادم زیر پایم را زود خالی کردی سلام پر مهرت را باور کنم یا پاشیدن زهر نا مردیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک تلنگر هم کافی بود برای اینکه بشکنم به هر حال ممنون از مشتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد دوست نداشتن هایت گفتم خیانت را تجویز کردند گویا این آسان ترین راه عاشقی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با کناری ات کنار نمی آیم ! کنار می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای قول و قرارهایمان امن است زیر پاهای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ؟ به رویت نیاوردم از همان زمانی که جای  تو  به  من  گفتی  شما فهمیدم پای  او  در میان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو دروغگو نیستی من حواسم پرت است گفته بودی دوستم داری بی اندازه خوب که فکر می کنم تازه می فهمم که بی اندازه یعنی چه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت می کنم تا هر سه راحت شویم من ، تو و رقیبم من از قید تو ، او از قید من و تو از قید خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیانت هزار راه هست اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت واژه ی تلخی ست حقیقتی زهرآگین فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارم ها هرگز تبرئه ای نیست آنکه را که چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى لعنتى! بیا باهم بازى کنیم تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار، من هم شماره غریبه هاى توى گوشى أت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دهم شاید هم ۲۱ خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر می خواهد نمی دانستم اینقدر هنرمندی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترســو بودی جاده خیانت را برایت تنگ و تاریک و ترسناک کرده ام امـــا حالا چه شجـــاع شده ای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بـودم کسی بین ماست حالا یقین دارم من بین دو نفر بودم چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من