بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم رنجیدن و اضطراب را فهمیدم در چشم تو عشق را ندیدم اما معنای دل کباب را فهمیدم هر روز خطاهای تو را بخشیدم تا بخشش بی حساب را بخشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی را آرزو کردی و رفتی برایش پرس و جو کردی و رفتی تو هم تا آبرو از من گرفتی مرا بی آبرو کردی و رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از تو نبود از من بود با کسی حرف میزدم که سمعک هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت به نامرد  کردم بسی محبت نشاید به هر نا کسی تهی دستی و بی کسی درد نیست که دردی چو دیدار نامرد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خودم هستم من خودم را در آغوش گرفته ام نه چندان با لطافت و نه چندان با محبت اما وفادارِ وفادار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیالم پشت سرت آب ریختم نه برای اینکه برگردی تا پاک شود هرچه رد پای توست از زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است گاهی از نبودنشان گاه از بودنشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدم خیانت کرد و رفت هر که با من بود یار من نبود هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت خود ندانستم از این غم ها چه سود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تکیه کلام تو بود من بی جهت به آن تکیه داده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق به من خیانت کردی دل دادم و تو رد امانت کردی رفتی و چه آسوده ز من دل کندی هر دو قلمت خرد اگر برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه از مرگ می ترسن ما از رفیق نامرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق در آمدی نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد نمی بخشمت خائن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سال در بیابان آواره شوی به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم رنجیدن و اضطراب را فهمیدم در چشم تو عشق را ندیدم اما معنای دل کباب را فهمیدم هر روز خطاهای تو را بخشیدم تا بخشش بی حساب را بخشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی را آرزو کردی و رفتی برایش پرس و جو کردی و رفتی تو هم تا آبرو از من گرفتی مرا بی آبرو کردی و رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از تو نبود از من بود با کسی حرف میزدم که سمعک هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت به نامرد  کردم بسی محبت نشاید به هر نا کسی تهی دستی و بی کسی درد نیست که دردی چو دیدار نامرد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خودم هستم من خودم را در آغوش گرفته ام نه چندان با لطافت و نه چندان با محبت اما وفادارِ وفادار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیالم پشت سرت آب ریختم نه برای اینکه برگردی تا پاک شود هرچه رد پای توست از زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است گاهی از نبودنشان گاه از بودنشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدم خیانت کرد و رفت هر که با من بود یار من نبود هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت خود ندانستم از این غم ها چه سود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تکیه کلام تو بود من بی جهت به آن تکیه داده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق به من خیانت کردی دل دادم و تو رد امانت کردی رفتی و چه آسوده ز من دل کندی هر دو قلمت خرد اگر برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه از مرگ می ترسن ما از رفیق نامرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق در آمدی نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد نمی بخشمت خائن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سال در بیابان آواره شوی به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوی